Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

24

En dan klonk het ernstig uit zijn mond: — Ik ben niet in den oorlog geweest. Was nog te jong! Ben nu pas zeven-en-twintig! Sport, lichamelijke opvoeding, dat kwam in de plaats van het stijve, stramme soldaatjespelen. Wij, Duitschers, zijn na den wereldkrijg geducht veranderd. Verbeterd — zou ik willen zeggen, als het niet te opschepperig klonk. Wij zijn meer waarheidslievend geworden, meer ons-zelf. Innerlijk bleven we hetzelfde, dat wil zeggen: onze vaderlandsliefde blééf. Uit zuiver patriotisme ontwikkelden we onze lichamen. Jong Duitschland propageerde het „mens sana in corpore sano". Straks komen de Olympische Spelen. Dan kunnen we „das Vaterland" eeren. We kunnen méér doen: we willen de andere mogendheden toonen, dat er

nog een nobeler „veld van eer" bestaat dan het slacht-terrein met zijn gift-gassen en prikkeldraad-versperringen!

Dit alles had Peltzer gesproken met een groote kalmte. Men kon zien, dat hij blij was, zich eens in zijn eigen taal te kunnen uiten.

Een paar banale vragen volgden:

— Waar heeft u filosofie gestudeerd?

— In München!

—■ Wat vindt u van Amerika ?"

— Fijn land! Californië heeft het zaligste klimaat, dat men zich denken kan. Detroit bezit de beste moderne school. Chicago doet me denken aan onze Duitsche fabriekssteden!

Toen was het tijd om afscheid te nemen. Peltzer startte, Peltzer worstelde zich vrij van zijn rivalen. Peltzer won tenslotte

■ f

Caltfornië bezit een voortrcflijk, zeer, gelijkmatig klimaat. Men zegt, dat vooral in de kust-streek tusschen 35 en 40 graden noorder-breedte bijkans geen verschil tusschen de zomer- en wintcr-temperatuur bestaat, of duidelijker uitgedrukt, tusschen het droge en natte jaargetijde. Sneeuw valt er in Californië zelden, en de vorst duurt meestal niet langer dan een etmaal. Vandaar, dat men, nu wij nog onze kacheltjes opzoeken, al zalig aan de Californische kust baadt en zwemt. En hoe? Onze foto bewijst het. Ook Californië kent zijn Venice, en in deze, zeer druk bezochte, badplaats werd bovenstaande illustratie genomen. Zou het aan al deze vermelde omstandigheden te danken zijn, dat het bewuste land met den naam Californië werd aangeduid? Dit woord dient men immers af te leiden van het Spaansche „Caliente Fornalla", hetgeen „heete oven" beteekent. In elk geval is deze naam — we zouden haast zeggen — te warm. Juist het milde in het Californisch klimaat stemt den bezoeker zoo r.angenaam, en verkwikt hem. Als sport-centrum is Californië om de genoemde redenen eveneens beroemd, en een waar dorado voor de waterrotten.

Sluiten