Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

Met Betty Nuthall, de jeugdige Engelsche Tennisspeelster, gaat het niet naar wensch. Zij is nu in de Engelsche kampioenschappen op harde banen te Bournemouth geëlimineerd door Miss Hardie, wier konterfeitsel men hierboven aanschouwt. Miss Hardie won op zeer besliste wijze in twee sets (6—2, 6—1).

Diemer Kool.

Deze week onzen Tennis-crack A. Diemer Kool op de voor-pagina van ons blad! Kool verdient die eereplaats, al was het alleen maar om de vele nationale kampioenschappen, welke hij verwierf, o.a. in 1912, en vervolgens drie jaar achtereen, nl. in 1915, 16 en 17. In de jaren 1914, 15 en 19 was hij tevens dubbelmatador met Scheurleer, in 1916 en 23 met Van Lennep. In 1914 won hij het gemengd kampioenschap met Mej. Everts, in 1916 en 17 met Mej. de Bloeme Als international „fighter" is Kool, wat ons land betreft, bijkans zonder weerga. Vandaar de hulde, hem door „Sport in Beeld'' met genoegen bewezen!

En nu zal Diemer Kool wederom optreden als captain van onze spelers, zal hij zelf het racket voeren in den strijd om den Davis-Cup tegen de Ieren. Wij wenschen den kloeken sportsman met Timmer, en zoo noodig met Van Lennep, een groot en flink succes toe.

Jacques Schneider.

Een groot voorstander van de aviatiek, nl. Jacques Schneider, is gestorven. Hij zag vooral toekomst in de hydravions, en stichtte dan ook in 1913 de bekende „Coupe Schneider" voor wedstrijden voor water-vliegtuigen, welke race de laatste maal gewonnen werd door den Engelschen Lt. Kinhead, die ook al op het sportief veld van eer viel, terwijl verleden jaar de Italiaan De Bernardi zegevierde. Het moge vreemd klinken, maar Schneider, die eens in goede doen was, is onder armoedige omstandigheden gestorven. Hij had zelfs de middelen niet om de laatste Schneider-Cup-race bij te wonen!

De Olympische Spelen naderen. Ook onze zeilers zijn aan 't oefenen. Wij brengen hierboven een foto van het 8-meter jacht „Hollandia", hetwelk onze kleuren zal verdedigen.

lt 509

Spider f 2200.Torpedo f 2400. -

Cabr. Spider f 2500.— Cond. Jntérieure |l f 2600. Coupé Spider f 2600.— Cond. Int. Weymann f 2750.

7/12 P.K. 4 cyl. Kopkleppen-motor, Benzine-verbruik l op 12, Uitgerust met reservewiel met band, 4 schokbrekers, 4 wielremmen en duco-lak.

J. LE0NARD LANG

STADHOUDERSKADE No. 114.

ADAM.

Cond. Int. Weymann f 2750.—

Sluiten