Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

475

Tot opvolger van Luigini, als orkestdirigent van de Opéra Comique te Parijs, is benoemd de vroegere theater-dirigent te Marseille: Miranne.

De Vlaamsche Opera te Antwerpen heeft in studie genomen o. a. de opera Tiefland van d'Albert, en Kermisweelde van Arthur van Dooren (verzen van Ronkbout).

Mevr. Maria Ypes—Speet is benoemd tot hoofdleerares in den solozang aan het Klindworth-Scharwenka-Conservatorium te Berlijn.

Voor de uitvoering van Nieodé's symphonie-ode; Gloria wordt te Dresden beweging gemaakt: bij een muziekhandelaar daar worden op een lijst handteekeningen verzameld. Nicodé. die te Dresden woont, heeft twee jaar geleden de eerste uitvoering van zijn groot werk — het neemt een geheelen avond in beslag — te Frankfort (in de vereeniging der Duitsehe Toonkunstenaars) zelf geleid. De ontvangst was toen niet algemeen hartelijk.

Puccini, de componist o.a. van Madame Butterfly, is door Messager aangeklaagd wegens plagiaat. Puccini zou, volgens den Fransehen componist, een te trouwe navolging van diens Madame Chrysanthème hebben geschreven. De vereeniging van dramatische schrijvers te Parijs zal de klacht onderzoeken.

Het Schörg-quartet gaat op het eind van het nu aangevangen seizoen vier-en-twintig concerten in de stad Mexiko geven, op aanstichting van eenige vrienden der muziek daar, die aan de artiesten een honorarium verzekerden. Het strijk-quartet zal een overzicht der quartet-literatuur geven en ook een werk van den Mexikaanschen componist Carillo ten gehoore brengan.

De Bayreuther Fricka, mevr. Reuss—Belce, zal te Dresden een school voor den Bayreuther stijl oprichten.

Paderewski voltooit zijn eerste symphonie. Zij is opgedragen aan het orkest te Boston en waarschijnlijk zal de eerste uitvoering daar in Januari plaats hebben in tegenwoordigheid van den componist.

Strauss' Salome wordt 20 December te Turijn opgevoerd. Gemma Bellincioni zal in Italië de hoofdrol creëeren.

In het Nieuw Stedelijk Theater te Keulen heeft de eerste opvoering van Das süsse Gift, een muzikaal blijspel in één bedrijf (dat toch anderhalf uur duurde) veel succes gehad. De componist, Albert Gorter, die in Straatsburg Lohse opvolgde, wordt door de Köln. Ztg. geprezen om zijn bekoorlijke en belangwekkende muziek, die in den goeden zin populair is.

Gernsheim heeft een concert voor violoncel met orkest voltooid, dat nog in dit seizoen door Friedrich Grützmacher te Keulen gespeeld zal worden.

Een komische opera Mirandolina van Bernhard Sehols wordt binnenkort voor 't eerst te Darmstadt opgevoerd.

Eugen d'Albert zal in dit seizoen vijf historische klavier-avonden te Berlijn geven. Eerst composities van Couperin tot Mozart, dan Beethoven (zeven sonates), dan Schubert, Weber, Mendelssohn en Schumann: vervolgens Chopin en Liszt, en ten slotte de nieuwere composities van Brahms tot Tansig.

Het nieuwste koorwerk van Arnold Mendelssohn, de Paria-Trilogie van Goethe, wordt 21 October voor de eerste maal ten gehoore gebracht door de zangvereeniging te Duisburg, onder leiding van Josephson.

De heer Ch. Grelinger te Parijs heeft van Heijermans Op Hoop van Zegen een muziekdrama in vier bedrijven gemaakt met Franschen en Duitschen tekst; deze is hier en daar wat bekort, doch zooveel mogelijk gevolgd naar het oorsprankelijke.

Josephine Zampa, eens de meest geliefde operetten-actrice in Oostenrijk die in vele

Sluiten