Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

kowski; 5. Prelude, S. Rachmaninoff; c. Octaven-Etude, A, Rubinstein; d. Polonaise E-dur F. Liszt.

16 Januari. — Idem. Concert te geven

door Ary Belinfante, Piano, S. van Adelberg, Viool en Bert. H. Drilsma, Violoncel. — 1. Sonate Op. 84, Fis-mol, voor Piano en Viool, Max Beger; 2. Andante voor Violoncel, H. Sitt — 3. Viool-Concert No. 8, L. Spohr; 4. Sonate, Op. 69, A-dur, voor Piano en Violoncel, L. van Beethoven.

17 Januari. — Idem. Concert te geven

door mevr. Benée ürban, Zangeres, en Cesar Thomson, Violist. Accompagnateur: Bichard Hageman. — 1. Sonate XII. D-mol. — La Folia, A. Corelli, voor Viool; 2. a. Becitativo e Arie, Marcello; b. An die Leyer, F. Schubert; c. Lachen und Weinen, F. Schubert; d. Waldesgesprach, B. Schumann; e. Fruhlingsnacht, R. Schumann, voor Zang; 3. a. Romance, Chr. Sinding; b. Mazurka, F. Chopin-Thomson; c. Fantasie, N. Paganini, voor Viool. — 4. a. Standchen, J. Brahms; b Traüme, B. Wagner; o. In der Frühe, H. Wolf- d. Liebesfeier, F. Weingartner; e. Cecilie, R. Strauss, voor Zang; 5. Zigeunermusik, Cesar Thomson, voor Viool; 6. «. Nocturne. E. Chausson; 6. Invitation au voyage, H. Duparc; c. Mandoline, C, Debussy; d. Le train des amours, E. Grieg; e. Un Bêve, E. Grieg, voor Zang.

20 Januari. — Idem. Rosé-Quartet.

14e Strijkkwartet, Es-dur Köchel No. 428, W. A. Mozart; Strijkkwartet, D-dur Op. 18 No. 3, L. van Beethoven; Strijkkwartet, A-mol Op. 29, F. Schubert.

22 Januari. — Idem. Rosé-Quartet.

— 1. Strijkkwartet, Es-dur Op. 5, Carl Ditters von ' Dittersdorf; 2. Italiaansche Serenade voor Strijkkwartet, Hugo Wolf. — 3. Strijkkwartet, Op. 74 D-mol, Max Reger.

29 Januari. — Idem. 2e Vioolavond,

Carl Flesch. — 1. Suite, Op. 43, Henri Vieuxtemps ; 2. Sonate, Op. 44 No. 1, Max Reger- 3 a. Cavatine, Op. 25, César Cui; 6. Toccata, Op. 15 No. 1, Tor A.ulin; c. Romanze, Op 99 No. 1, E. Bossi; d. Rondo Scherzando, J Jaques—Dalcroze; 4. a. Berceuse, Op 28 No. 1, Paul Juon; b. Scène de la Csarda No. 3,'j. Hubay.

27 Januari. — Concert-bureau „De

Nieuwe Muziekhandel". — Concert te geven door Maria Seret, Concertzangeres en Frits Masbach, Pianist. 1 Fantasie C-mol, Mozart, Piano; 2. Dem Unendlichen, Verklarung, F. Schu bert; Mutter, o sing, Jagdlied, R. Franz; Zan<*. 3. Impromptu G-dur, Menuet, Moment musical, Tanze, F. Schubert; Piano. 4. Der

Genesene an die Hoffnung, Der Gartner, Das verlassene Magdlein, Hugo Wolf; Heimliche Aufforderung, R. Strauss; Zang. 5. Traumerei, R. Strauss; Gavotte, d'Albert; Air villageois, Pizzicato-Valse, Schut; Feuerzauber, Wagner-Brassin; Piano. 6. Die Tochter der Haide, Prinzessin, Ikarus, H. van Eijken; Zang.

15 Januari. — Vereeniging van Muziekonderwijzers en Onderwijzeressen, afdeeling Amsterdam. Muziekavond waarop zullen worden uitgevoerd door de dames : Henriette Boll, Anna Ris-Rol (Piano), M. Schrijver (Zang), de heeren: S. van Adelburg (Viool), L. Adr. van Tetterode (Piano), werken van L. Adr. van Tetterode. — 1 Een cyclus fantasie-stukken voor Viool en Piano Op. 38 (Manuscript); 2. Miniaturen voor Piano, Op. 14; 3. Liederen: a. De wilde roze, Op. 6; b. Zang, Op. 2 No. 1; c. De Koekoek, Op. 2 No. 3; 4. Fantasie voor 2 piano's, Op 17.— 5. Préludes voor Piano (bes min., es min., As maj., cis min., d min., e min., A maj.) uit op. 32; 6. Liederen; a. Als weer di lover spruten, Op. 23 No. 1; b. Avondvrede Op 42;

0. Westenwind als bode op. 20; 7. Caprice voor 2 Piano's, (manuscript) Op. 34.

28 Januari. — Nieuwe Doopsgezinde

Kerk. 6e Orgelbespeling door den heer Evert Cornelis, met medewerking van mej. Betsy van Greuningen (Zang). — 1 Arie aus der I cantate „Ich hatte viel bekümmerniss", J. S. Bach, Zang; 2. Praeludium et Fuga D gr. t., J. S. Bach, Orgel; 3. An die Einsamkeit, W. A. Mozart, Zang; 4. Adagio, W. A. Mozart, Orgel; 5. Der Engel, B. Wagner, Zang; 6. Bhantasie-Sonate f kl. t. Opus 21, Ludwig Neuhoff, Orgel; 7. Heer die uw tent, uit Valerius', „Gedenck-Clanck", Zang; 8. a. Bhapsodie, 6. Consolation, Opus 65, Max Beger, Orgel.

Helft. — 31 Januari- — Feestavond ten bate van het Kinderhuis te Delft. Directeuren W. Keereweer (Fanfarecorps) en J. P. J. Wierts (Kinderkoor). Solisten (Zang): mej. Mary Blüggel, (Leiden), B. Barendse Jr., den Haag, mej. M. van Seuren, (accompagnatrice). —

1. Fanfare; 2. a. Ick denke oft. F. Weingartner, 6. Elégie, J. Massenet, Liederen voor Bariton; 3. a. Still wie die nacht, C. Bohm, b. Mijn eerste, B. Zweers, Liederen voor Alt; 4. „Vaders verjaardag", S. van Milligen, Kindercantate voor Soli en Koor. --5. a. Cito, b. Moeder, e. Mietje, J. P. J. Wierts, Gezelle-liederen voor Bariton; 6. Fragment uit „Koning Ocdipus" van Sophocles, voorgedragen door den heer Al bert Vogel.

12 Februari. — Gemengde Zangver-

eeniging „Polyhymnia". Directeur: A. P. Ladestein. 12e Openbare Uitvoering, ter ge-

Sluiten