Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE MEDEDEEEINGEN.

I05

Op de thans vrijgekomen helling zal ten spoedigste een aanvang gemaakt worden met de kiellegging van het s.s. „Bintang", te bouwen voor rekening van de StoomvaartMaatschappij „Nederland" te Amsterdam.

S.s. „Bernisse."

Na goedgeslaagden proeftocht werd op 1 Mei door de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw „Fijenoord" het vrachtstoomschip „Bernisse" aan de firma P. A. VAN ES & Co. te Rotterdam opgeleverd.

Het schip werd gebouwd onder speciaal toezicht en volgens de hoogste klasse van de Germanische Lloyd. De hoofdafmetingen zijn : lengte 67.66 M., breedte 10.49 M-> holte tot bovendek 4.585 M. en tot tentdek 6.785 M. Op een diepgang met zomervrijboord, d. i. 4.51 M., is het draagvermogen 1500 ton.

De laadinrichtingen bestaan uit 3 stoomkranen van 3 ton en 1 stoomkraan van 2 ton hefvermogen, benevens 3 laadboomen met een hefvermogen van 5 ton en 1 laadboom van 10 ton. .

Een electrische installatie voorziet in de verlichting.

De machine is van het triple compound systeem, met cilinders van 171//, 29" en 46" bij een slag van 36". Met een vermogen van ± 900 I. P. K., het schip geladen op een gemiddelden diepgang van 14'—9", wordt bij 90 omwentelingen van de machine per minuut een vaartsnelheid bereikt van 10 mijl per uur. . .

De noodige stoom wordt geleverd door 2 cylmdrische ketels met een totaal verw. opp. van 2584 vierk. vt. en een totaal rooster-opp. van 78 vierk. vt., voorzien van oververhitting volgens het systeem SCHMIDT ; de stoomdruk bedraagt 180 lbs.

In de machinekamer zijn verder opgesteld een hootd- en een hulpcondensor van het Fyenoord-type, een hulpvoedingpomp, een ballastpomp, een „Fyenoord" voedingwatervoorwarmer, een verdamper en een dynamo.

Stoomvaart=Maatschappij „Nederland".

Aan het Verslag aan de Aandeelhouders over 1914 wordt het volgende ontleend :

Mailschepen.

Bruto

Oranje 4437

Rembrand t 5 §7 5

Vondel 5866

Sluiten