Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BETREKKING HEBBENDE OP DE OMWENTELING IN 1813/ 14. 171

Kapiteinen.

J. Huys.

F. C. Duijm. J. D. Schutter. D. H. Kolff.

J. H. Dietz.

H. J. Ortt.

VV. N. Vrugt.

W. H. van Senden.

C. Schalk Batenburg.

H. Z. A. Guinoseau.

G. N. de Haan. J. F. Eilbracht.

H. H. Siccama. J. H. Waldeck. J. Riverij.

J. J. Melvill van Carnbée. H. Hofmeyer. J. van Nes. P. J. Ouwens. A. Costerus.

F. W. C. van de Sande.

J. A. van der Straten.

A. C. Twent.

H. W. Lantsheer.

J. M. Polders.

A. W. de Man.

L. Frederiks.

J. C. Lewe van Aduard.

J. van Maren.

P. Ziervogel.

C. Langevelt.

P. R. Cantzlaar.

P. M. Faber.

J. Sloterdijk.

J. Nooij.

C. P. W. Keiler.

W. A. van der Hart.

F. Stout.

H. M. Dibbetz.

P. J. van Zuylen van Nijevelt.

Kapt. Luitenants. Jetso van Voss.

F. Dirckink van Holmfeld.

G. B. M. Luyken. R. G. Bennet.

C. L. Brunet de Rochebrune. S. 't Hooft.

L. L. Spengler.

H. B. Smissaert. P. de Langen.

E. F. Melms. J. Groot.

M. L. van der Loeff.

J. W. d' Everdinge van der

Nijepoort.

J. Cambier.

D. Grim.

J. H. Bolken.

W. Kreekel.

J. F. C. Wardenburg.

T. Bakker.

J. Meyer.

F. Coertzen.

G. Hinxt.

J. J. de Jonge. ]. M. Pool. A. van Dalen. J. G. Reisig. L. Fuchs. J. H. Pfeil. A. Drieman. P. Pietersen. P. Toussaint

rang van Brigadier waren verheven in een superieure rang boven dien van Kapitein te kunnen conserveeren of te herstellen, dat ik een Graad van Commandeurs van de Breede Wimpel heb voorgedragen, ofschoon die rang anders voor den Jare 1795 alhier niet bekend was, en welke men ook gevoeglijk bij vervolg weder zoude kunnen laten uitsterven".

Art. 2 van het Besluit hield in: „De rang van Commandeur van de breede Wimpel wordt als provisioneel beschouwd en reserveren Wij Ons om, in vervolg van tijd naar gelang der omstandigheden, over de voortduring of afschaffing derzelve te disponeren.

Sluiten