Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD

SPORT IN BEELD

De komende weken staan geheel in het teeken van de in Italië te spelen Voetbal- pagina zien onze lezers allereerst een mooi overzicht van het Stadion te Milsaf1' der 5frlar>d in het veld komt (staande Anderiesen, Weber, Pellikaan, Dr. van Bestuur, L. Boeljon, Leider van den toer en Bob Glendenning, de uitnemende

Wereldkampioenschappen en ongetwijfeld zal het grootste deel van ons volk waar onze jongens den strijd tegen de Zwitsers zullen moeten aanbind^ t^- 'eulen, van Run en van Heel; knielend: Wels, Vente, Bakhuys, Smit en trainer. In de cirkels beneden v. I. n. r.: Diepenbeek, Graaf landt, Leo Halle,

met meer dan gewone belangstelling de verrichtingen onzer landgenooten terwijl men links een afbeelding ziet van den Gouden Beker, die als hoofdp^ In dg ers)- Naast het elftal de heer Karei Lotsy, Voorz. van de Techn. Commissie. Lagendaal, van Male, Mol, Oprinsen en Schoemaker, die het elftal als invallers

volgen. De spelers en officials zijn intusschen reeds naar het land van Mussolini voor den winnaar van het tournooi is beschikbaar gesteld. Verder van ürK C0tll °Valen rechts van boven naar beneden: De heeren Triebei, Lid Keuze- vergezellen. Wij hopen, dat wij in onze volgende nummers van klinkende

vertrokken en bereiden zich voor den „grooten strijd" voor. Op deze dubbel- naar rechts de heer Herberts, Voorz. Keuze-Commissie, het elftal, dat tege lssie, Poen, Lid Techn. Commissie, O. de Vries, gedelegeerde K. N. V. B.- overwinningen mogen gewagen.

Sluiten