is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; Orgaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs –Der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs jrg 15, 1900, no 36, 08-09-1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M se.

544

89 X 76 X15-18 K-G- met binnenpanten van 64 X 64 X 8 K.G. Zestien dier spanten hebben waterdichte wrangen, wrangplaten zwaar 75 K.G.

Boven het pantserdek staan de spanten op dezelfde onderlinge afstanden als onder dit dek en bestaan zij uit Z stalen 152 X 89 X 76 X 22 K.G. en worden met knieën verbonden aan de dekken. De onderknie wordt met L staal 89 X 76 X 11-6 K.G. verbonden aan het pantserdek.

Onder het pantserdek zijn 8 waterdichte schotten aangebracht, waarvan er 6 op den dubbelen bodem staan. Het aanvaringsschot weegt 185 K.G., de overige schotten 118,100, of 96 K.G. Boven het pantserdek zijn 7 w.d.schotten aangebracht alle zwaar 80 K.G.

De barbettes zijn van 250 m.M. dik pantser, bevestigd aan een gesteunden binnencilinder, zwaar 200 K.G. De munitieaanvoer geschiedt door gepantserde kokers.

De huid is met binnen- en buitengangen bewerkt en zwaar : zandstrook 128 K.G., 2e, 3e, 4e en 5e gang 112 K.G. De 5e gang over een lengte van ongeveer 39 M. ter plaatse waar de kimkielen zijn aangebracht, verzwaard tot 152 K.G. 6e en 7e gang 100 K.G.

De koebrugdekbalken van kraal L zwaar 127 X 64 X13 K.G., vóór en achter L 101 X 64 X1° KG. °P elk sPant een balk.

Middellijn 0.60 M. ter hoogte van het bovendek, platen zwaar 64 K.G. verminderd tot 38 K.G. naar boven toe.

Hiermede moge volstaan worden wat betreft de beschrijving der constructie van dit fraaie schip. ^

Banjirs en vloeden in Japan, (i)

(Met afbeeldingen.)

Berichten uit Indië maken dikwijls melding van „banjirs'' of „groote wassen" van de rivieren.

De banjirs komen natuurlijk evengoed elders voor, bijv. in Europa. De water-avalanches uit de Alpen, de Himalaya en Abessynië zullen wel hetzelfde beteekenen.

In de geschiedenis van de verschillende Oostersche landen worden meermalen ontzettende volksrampen verhaald, door groote wassen uit de bergen veroorzaakt.

In Job XIV: 18, 19, schijnen banjirs bedoeld te zijn.

In Japan zijn de banjirs bekend onder den naam van „Yama Shio", yama = berg en shio = getij. Dit getij evenwel in den zin van vloedgolven uit zee, tidal waves, welke langs de Japansche kusten wel eens van 40 tot 50 voet hoog, of nog hooger, kunnen oploopen. Toch zie ik geen verband tusschen getij en wat men kan noemen zeebanjirs langs de kusten; waarschijnlijk zijn dit zeebevingen, ontstaan door

Hr. Ms. (don ingin-Regentes».

Fig. 4.

Over de balken een schrankplaat breed 0.60 M., zwaar 56 K.G., aan de huid bevestigd met L zwaar 64X64X7 K.G., overige dekplaten 38 K.G. zwaar.

De pantserdekbalken van £ staal 220 X 80 X 80 X 29.3 K.G. Op elk spant een balk. Twee lagen platen zwaar 2X200 K.G., breekkracht bovenplaten 47—51 K.G. per mM2. bij 20 pCt. rek op 20 cM. lengte. Onderplaten 38 tot 45 K.G. per mM2. met zelfde rek bij even lange proefstaafjes. L staal tegen de huid 152X152X32.5 K.G. Onder het pantserdek in de machinekamers en munitiebergplaatsen een plafond van 24 K.G. plaat met tapboutjes bevestigd. Tusschen pantserdek en tusschendek zijn cellen geconstrueerd.

Tusschendekballen (aan de stijlen der cellenschotjes verbonden) uit L zwaar 89 X 64 X 9.2 K.G. Dekplaten 56 K.G., langsnaden enkel geklonken op T strippen zwaar 114 X 64 X 14.5 tusschen de balken aangebracht.

Bovendeksbalken kraal L zwaar 203 X 127 X 32.5 K.G. op om het andere spant. Schrankplaat 100 K.G.,' vóór 88 K.G., achter 80 K.G., overige platen 32 K.G. gedeeltelijk verzwaard tot 88 K.G.

Bakdekbalken kraal L zwaar 152 X 127 X 21 K.G. Beplating onder den wal 100 K.G., verminderd naar de zijden tot op 75 K.G. en voor en achter tot op 64 K.G. binnen den wal wordt het dek verdubbeld met een rand van 100 K.G., L ter verbinding aan de huid 76X64X8 K.G.

Brugdekbalken kraal l_ zwaar 127 X 64 X 13-4 K.G. Schrankplaat 0.30 M. breed, zwaar 50 K.G. Kommandotoren van gehard nikkelstaai 250 mM. dik, bevestigd op zijn fundatie met |" 220 X 76 X 76 X 32 K.G.

Het schip vaart 2 masten rustende op het pantserdek.

onderzeesche aardbevingen en erupties, of wel door groote vallen van steilten, honderden vademen hoog, in den zeebodem ; groote plaatselijke verschillen in diepte van den Oceaan, niet zoover van deze kusten, schijnen op vallen te wijzen.

Wat de Japanners met „Yama Shio" bedoelen zijn vloeden in golven uit de bergen.

Al de Japansche rivieren zijn bergstroomen.

Ik zal nu alleen spreken van riviervloeden, ontstaan door harde regens, en niet van die, teweeggebracht door vulkanen en aardbevingen, welke hier ook voorkomen.

Buitengewoon hevige regenstormen, in Japan gemeenlijk vergezeld door typhoons, gedurende of na de zomerhitte van Juli tot October, zijn de oorzaak van zeer verwoestende vloeden, welke zich elk jaar herhalen, vooral in de zuidelijke provinciën. De schade daardoor veroorzaakt aan velden en oogsten, aan publieke werken en eigendommen, is verbazend groot, en een treurig feit is het voor dit prachtige land, dat die schade nog gaande weg zooveel erger wordt.

De Japan Times is gewoonlijk wel ingelicht. In het nummer van 17 Januari 1900 komt het volgende voor: The control of rivers.

The damage which Japan is suffering from the inundation of rivers is something enormous. According to the investigations made by the

(1) Wij plaatsen met ingenomenheid dit opstel van onzen landgenoot in Japan. Moge zijn voorbeeld navolging vinden bij de Nederlandsche ingenieurs, die in den vreemde arbeiden. Pe Nederlandsche collega's stellen belang in hun werk en zouden er gaarne wat over te weten komen! t, ^