is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 1, 1897 (1e deel) [volgno 10]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

839

Die twee elementen, geschikte gronden en arbeidskrachten, zijn nog bijna overal te vinden, en de agrarische vraagstukken in dezen archipel krijgen daardoor een meer gemakkelijke oplossing dan die van 't oude P>uropa. Want ook in die enkele streken, waar de voor landbouw geschikte gronden reeds alle ontgonnen zouden zijn, is door een meer intensieve cultuurwijze en betere bewerking op niet al te moeilijke wijze veelal vermeerdering van productie te verkrijgen. En meerdere ontwikkeling van het gros der bevolking zal haar ook de middelen aan de hand geven om betere landbouwers te worden, al zoude die ontwikkeling ook slechts als eenig en direct gevolg hebben, dat het vooroordeel tegen nieuwigheden cn de gehechtheid aan de oude sleur daardoor zouden worden opgeheven. Want dat zijn twee factoren, die 'n krachtigen rem vormen tegen meerdere welvaart. Die twee factoren uit de inlandsche maatschappij zooveel mogelijk te doen verdwijnen is voornamelijk de taak van het inlandsch onderwijs, en die taak is voorde Regeering van veel meer gewicht dan de vraag of die inlanders Islamieten of Christenen zijn.

Onze ministers van Koloniën.

Het dagblad De Tijd gaf ter gelegenheid van het optreden van het nieuwe Kabinet een lijstje als herinnering uit onze parlementaire geschiedenis, sedert 13 Mei 1848, toen het Kabinet-De Kempenaer-Donker Curtius optrad, dat de grondwetsherziening van 1848 tot stand bracht.

In de 49 jaar, die sedert verliepen, heeft het hoofd van den Staat niet minder dan 21 keeren van raadslieden moeten veranderen, bijna altijd wegens geschillen tusschen Regeering en Vertegenwoordiging. Gemiddeld heeft elk van die Ministeries nog niet twee en een halfjaar geleefd.