is toegevoegd aan je favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 8

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

VERTROUWELIJKE MEDEDEELINGEN

Als vertrouwelijke bijlage van deze aflevering van het Marineblad treffen de leden van de Marine Vereeniging een artikel aan van de hand van den Hoofdofficier van Gezondheid der 2e klasse Dr. C. W. Bottema.

Het bestuur moge de lezers beleefd wijzen op den inhoud van artikel 43 van het Reglement van de Marine Vereeniging betreffende de verplichting tot het bewaren van het vertrouwelijk karakter naar buiten.

REGLEMENT MARINE VEREENIGING

Waar aan het bestuur van de Vereeniging is gebleken, dat vele leden en buitengewone leden van de Marine Vereeniging (nog) niet in het bezit zijn van het Reglement, is dit herdrukt en bij deze aflevering gevoegd.

In den loop van dit jaar is ingevolge artikel 45 (3e alinea) van het Reglement, door het afdelingsbestuur in overleg met het bestuur der moeder-vereeniging, het reglement van de afdeeling Ned. Indië vastgesteld. Dit afdeelingsreglement is bij den herdruk aan het Reglement van de Marine Vereeniging toegevoegd.

De Secretaris, A. H. I. Kramers.

968