is toegevoegd aan je favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 9

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SEPTEMBER

19 3 9

54e JAARGANG No. 9

MARINEBLAD

MAANDBLAD VAN DE MARINEVEREENIGING INHOUD:

-—De kern van de harmonische vloot,

door J. F. W. Nuboer - 1041

V De weermacht voor het behoud van den Staat.

door C. J. W. van Waning 1071

Archiefwerkzaamheden,

door S. D. Duyverman 1115

Het gebruik van zuurstofapparaten voor hoogtevluchten,

door D. A. Westerveld 1137

Tijdmeters,

door J. C. F. Hooykaas 1 1 45

Discussies,

door A. S. Pinke en A. J. Bussemaker 11 47

Redactioneel gedeelte

In Memoriam:

Overledenen ramp Hr. Ms. .,W. van Ewijck" 1155 Luitenants ter zee J. E. ten Klooster, J. H. Geerlings, G. Anema. 1158

BoeKbespreking 1159

Overzicht buitenlandsche tijdschriften, Zeevaartkunde,

door Ph. A. Gallas 1 1 63

- Uit de pers 1 1 69

SECRETARIAAT en REDACTIE: Kanaalweg 180, Den Helder SECRETARIAAT AFD. NED.-INDIË: J. M. VAN OLM,

Morokrambangan, Soerabaja

ABONNEMENTSPRIJS: leden f8,- tot f 1 1.50

buitengewone leden f 9.— niet-leden f 12.50

N.V. DRUKKERIJ EN UITGEVERIJ V.H. C. DE BOER JR.. DEN HELDER/AMSTERDAM