is toegevoegd aan je favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 9

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

50 JAREN ACTIEVE DIENST

Het voorrecht om dit te mogen beleven werd op 2 Augustus geschonken aan den

Vice-Admiraal J. K. O. GRAAF VAN DEN BOSCH,

op den leeftijd van 69 jaren.

Het is eene sympathieke gedachte van de Marine-Vereeniging om dit feit niet onvermeld voorbij te willen laten gaan.

Gaarne voldoe ik aan den wensch van de Redactie van het Marineblad om dit jubileum te herdenken.

Bij den jubilaris werden aan boord van het fregat met hulpstoomvermogen, Hr. Ms. „Van Galen" (1889—1890) en op Hr. Ms. „Nautilus" (1895—1896) de grondslagen gelegd voor de besluitvaardigheid en zeemanschap, die hem bij den torpedodienst (1903— 1905) en in zijn geheelen diensttijd kenmerkten.

Viermaal doormaakte hij eene 3-jarige periode in Oost-Indië; in 1900 vertoefde hij daarna eenigen tijd in de Chineesche wateren.

Werkzaam op het Bureau Torpedodienst (1912—1915) vermeerderde hij zijn kennis op torpedogebied.

De jager-flottielje onder zijn commando in 1916, tijdens de neutraliteitshandhaving in den Indischen Archipel, droeg het stempel van groote slagvaardigheid.

Na terugkeer in 1918 werd hem als commandant van Hr. Ms. .■Noord-Brabant" de bewaking van de Schelde opgedragen.

In de jaren 1919 en 1920 volgde een tijdperk van zeer ingespannen rechterlijken arbeid als Raad aan het Hoog-Militair Gerechtshof te Utrecht.

Februari 1921 werd hij benoemd tot onder-commandant van de Stelling Hellevoetsluis en het jaar daarop tot commandant der Marine te Middelburg, tevens commandant der Stelling van de monden van de Maas en de Schelde.

1 October 1923 werd zijn Schout-bij-Nacht's vlag geheschen.

Na, met dank voor de bewezen diensten, eervol ontheven te zijn uit deze functie, werd Schout-bij-Nacht Graaf van den Bosch 1 Januari 1924 benoemd tot Lid van het Hoog-Militair Gerechtshof.

In 50 marinejaren gaat veel aan kant, doch blijvend is: de hechte band!

S.