is toegevoegd aan uw favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 9

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

Eerst in de laatste jaren werden de in 1917 en 1918 begonnen onderzoekingen op het gebied van het physisch prestatievermogen voortgezet.

Aan deze onderzoekingen lag de vraag ten grondslag, of tot een hoogte van 4000 meter zonder zuurstoftoevoer het volle prestatievermogen is te garandeeren en voorts onder welke omstandigheden de afzonderlijke functies ongunstig worden beïnvloed, indien om de een of andere reden van het begin af aan van zuurstofademhaling op groote hoogte moet worden afgezien of deze moet worden onderbroken.

Tenslotte werd getracht om die functies en uitdrukkingsvormen vast te stellen, welk het eerst op zuurstoftekort reageeren, met de bedoeling hierdoor een grondslag te vinden voor de ontwikkeling van ademhalingstoestellen.

Bij het onderzoek voor de vaststelling van de hoogte, waarbij de eerste nog zeer geringe afwijkingen merkbaar worden, moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de aan het vliegpersoneel te stellen beroepseischen, waarbij niet alleen de beroepsanalyse van den vlieger zelf, doch ook die van den waarnemer, radio-telegrafist, enz. den grondslag moeten vormen.

Stelt men de algemeene geestelijke en lichamelijke prestaties (physiologische eischen voor het verdragen van groote hoogten, inclusief lage temperaturen, benevens sterke schommelingen) als vanzelfsprekend voorop, dan blijft nog te eischen:

a. het volle bewustzijn;

b. reactie-snelheid;

c. opmerkzaamheid en concentratievermogen;

d. algemeene en practische intelligentie;

e. karaktereigenschappen, zooals betrouwbaarheid en persoonlijkheid.

Van den niet scherp te definieeren aanleg voor vliegen werd hierbij afgezien.

De bij meerdere proefpersonen uitgevoerde onderzoekingen zijn te verdeelen in onderbroken stijgvluchten en hoogtevluchten, die in den onderdruktank werden uitgevoerd. Deze tank bezat een inhoud van 10 m3; de stijgsnelheid bedroeg tot een hoogte van 7 km ongeveer 1000 m per minuut. De tank werd, teneinde de toename van het koolzuur- en zuurstofgehalte te vermijden, elk half uur geventileerd; bovendien werd de luchtsamenstelling door gasanalysen gecontroleerd.

De bovenbedoelde onderzoekingen gaven, in het kort samengevat, de navolgende resultaten:

Het optreden van de eerste verschijnselen van een tekort aan zuurstof is onder dezelfde omstandigheden (opstijgsnelheid enz.) af-

1138