is toegevoegd aan je favorieten.

Marineblad jrg 54, 1939, no 12

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marineblad

v. Strafrecht. Dit bevat een strafbepaling van zeer ruime strekking tegen een ieder, die ingeval van oorlog, waarin Nederland niet betrokken is, opzettelijk eenige handeling verricht, waardoor de onzijdigheid van den Staat wordt in gevaar gebracht of eenig bijzonder voorschrift, tot handhaving der onzijdigheid van regeeringswege gegeven en bekend gemaakt, opzettelijk overtreedt. Daaronder vallen dus alle voorschriften van de N.P. De bedreigde straf is gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.

Het tweede lid van het artikel geeft een vermaning aan tal van functionarissen en belanghebbenden bij de scheepvaart en de luchtvaart om geen handelingen te plegen in strijd met het internationale recht, als: het niet eerbiedigen van een werkelijke blokkade — het vervoeren van oorlogscontrabande of militaire berichten (tenzij in den regelmatigen postdienst) of het verleenen van diensten in strijd met de onzijdigheid. De hier aangeroerde onderwerpen zijn zoo omvangrijk, dat zij een afzonderlijke bespreking vereischen.

7 November 1939.

1554