is toegevoegd aan je favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontwikkeling, ontspanning en sociale verzorging v. h. Marinepersoneel

Ik heb deze afdeelingen bezichtigd en alles maakte een keurigen indruk.

Naast de wasscherij was een aparte afdeeling, waarvan de wanden voorzien waren van een groot aantal vakken, waarin het waschgoed, keurig gestreken, klaar lag om weggehaald te worden.

De verkoopafdeeling, de ship's service stores, is een winkel, waar men zeer uiteenloopende artikelen kan koopen. Deze is op geen enkele wijze met de ship's stores te vergelijken, aangezien de daar verkochte artikelen niet in de ship's service store verkocht mogen worden.

Deze laatste beslaat een geheel ander en ruimer gebied.

Artikelen, die ik aan boord van de „Detroit" en de ship's service stores van de opleidingsschool en het vliegkamp opmerkte, waren onder meer horloges, wekkers, kiektoestellen, films, vulpenhouders en potlooden, sport- en andere kleeding, allerlei souvenirs en curiositeiten (welke op schepen, die naar een vreemde haven gaan, geëtaleerd worden om te voorkomen, dat de schepelingen aan den wal afgezet worden), luxe artikelen — ook voor dames als geschenk — scheerapparaten, „candy", pijpen, enz., enz. Een soort bazar.

Aan den wal heeft men zelfs benzinepompen bij deze afdeeling voor auto- en motorfietsbezitters.

Men betrekt de benzine dan rechtstreeks van een verkoopmaatschappij; deze kost dan per gallon 3 dollarcent minder dan bij een particuliere pomp en bovendien is de winst voor de ship's service nog een dollarcent per gallon.

Alles wordt van groothandelaren betrokken, zoodat de artikelen lager geprijsd kunnen zijn, dan aan den wal en toch enorme winsten worden gemaakt, omdat de onkosten, die een winkelier moet maken als winkelhuur e.d. hier komen te vervallen.

Daarbij komen dan nog de commissies voor bestellingen via de ship's service stores bij grossiers, die met de ship's service in zakenrelatie staan.

De vrouw van een officier of van een matroos, kan aan haar man vragen een mud aardappelen of brandstof te bestellen. Hij geeft het op aan de ship's service en krijgt het thuis bezorgd.

De winsten van alle afdeelingen bij elkaar zijn enorm. Op een battleship $ 800.— per maand.

Bij de opleidingsschool voor recruten in San Diego bv„ met een bemanning van 2500, waarvan ± 300 gehuwden, was in 1937 de omzet $ 390.000, waarop $ 34.093 netto winst werd gemaakt, waarvan $ 33.000 voor recreatie werd gebruikt.

Zoo werd $ 9.000 besteed voor filmhuur.

47