is toegevoegd aan je favorieten.

Marineblad jrg 55, 1940, no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontwikkeling, ontspanning en sociale verzorging v. h. Marinepersoneel

bronnen, de morale organization, de winst van de ship's stores en die van de ship's service.

Behoudens de regeling, die voor filmhuur is gemaakt, hangt de bestemming van de genoemde bronnen af van het inzicht van den Commandant.

Soms worden de gelden gecombineerd, soms ook bepaalde bronnen voor bepaalde vormen van recreatie gebezigd.

B 3. Recreation Centers.

Sommige afdeelingen der ship's service zijn te vergelijken met onze cantines, al is dan de opzet eenigszins anders.

Nog meer nabij ons begrip cantine komen de zoogenaamde recreation centers. Deze komen slechts voor in kleine plaatsen, waar verder weinig gelegenheid voor ontspanning is.

Als voorbeeld moge dienen het recreation center van de Norfolk Navy Yard. Het is op de volgende wijze ontstaan.

Eerst werd met giften van schepen, die geregeld in Norfolk kwamen repareeren en met gelden van de morale organization een bedrag van $ 5.000.— bijeengebracht, waarvoor vier kegelbanen werden opgericht.

Verder werd de aanvankelijk in de Kazerne aanwezige ship's store vervangen door een ship's service met een verkoopafdeeling en een biljartzaal.

Deze ship's service werd nu gecombineerd met de bovengenoemde kegelbanen en er werden aan toegevoegd een schietbaan, een handbal- en een badmintonveld.

Het geheel ressorteert onder de ship's service en staat onder toezicht en beheer van den Assistent Captain of the Yard. Het bedrijf bedruipt zich zelf.

C. Y. M. C. A.

De groote militaire tehuizen in Amerika worden opgericht en beheerd door de Young Man Christian Association. Zij zijn zoowel voor de Marine als voor het Leger.

Het Y. M. C. A. tehuis te San Diego, dat in 1937 1.587.065 bezoekers heeft gehad, is een zeer groot, massaal gebouw, 6 verdiepingen hoog met naar schatting een gevelbreedte van 75 m en een diepte van minstens 60 m.

Op de beneden verdieping is een groote hall met toegangen tot de biljartzaal, waar 8 poolbiljarts staan opgesteld, en een enorme recreatiezaal met gemakkelijke zitjes, een restaurant en sodafountain.

Verder een bioscoopzaal, tevens voor lezingen en Zondags voor kerkdienst.

49