is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 12, 1897, no 51, 18-12-1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6J1

Bijlage B I.

OVERZICHT

van het aantal plaatsen, dat volgens de lijst van ingeschrevenen op elk college beschikbaar moet zijn, en dat, hetwelk in werkelijkheid beschikbaar is.

OMSCHRIJVING VAN HET COLLEGE.

Naam van den Docent.

a a

es a

a

Studenten voor wie het college is bestemd.

Aantal plaatsen

dat beschikbaarmoet zijn.

Aantal plaatsen

dat beschikbaar is.

Beschrijvende Meetkunde. Idem.

Analytische meetkunde en boldriehoeksmeting.

Idem.

Analyse.

Idem.

Beginselen van hoogere wiskunde. Mechanica.

Algemeene cursus. Idem.

Theorie der bouwconstructiën. Idem.

Idem. Idem.

Hydraulica. Idem.

Begins. van theor. en toegep. mech. Idem.

Beginselen van toegepaste mechanica.

Idem.

Idem.

Toegepaste natuurkunde.

Algemeene cursus.

Idem.

Bijzondere onderwerpen. Idem. Idem.

Theoretische scheikunde.

Anorganische scheikunde.

Scheikunde der niet-metalen. Idem.

Scheikunde der metalen. Organische scheikunde, dem.

Bijzondere onderwerpen. Analytische scheikunde.

Scheikunde der bouwstoffen.

Delfstofkunde. Idem.

Aardkunde.

Beginselen van mijnontginning. Scheikundige technologie.

Algemeene cursus. Idem.

Bijzondere onderwerpen. Bacteriologie.

Algemeene bacteriologie. Idem. Gistingsbedrijven.

Mechanische technologie. Idem.

Kennis van werktuigen.

Algemeene cursus.

Idem.

Idem.

Cardinaal.

Cardinaal.

Cardinaal.

Schouten.

Schouten.

Zeeman.

Schouten.

Zeeman.

Scheltema.

Scheltema.

Scheltema. Schouten.

Scheltema.

Cardinaal.

van Swaaij. de Haas.

de Haas.

de Haas.

Aronstein.

Aronstein.

Hoogewerff. Hoogewerff. Hoogewerff.

Hoogewerff.

Aronstein.

Behrens.

Behrens. Behrens. Behrens.

Aronstein. Aronstein. Beijerinck. Beijerinck. van der Burg. van der Burg.

Ravenek. Grundel.

II II II I I

42 42

II

4 4 42

4 4

16

16 16 18 18

17

17 17

17

18

26

26 26 26

18 18 III III

43 43

42

Ingenieurs Bj. Ingenieurs B2. Ingenieurs B,. Ingenieurs B2. Ingenieurs B,. Ingenieurs B2. Technologen B,.

Ingenieurs X1' Ingenieurs C,.

Ingenieurs C,.

Civiel-ingenieurs C,. Werkt. Ingenieurs.

Technologen Bx.

Scheepsb. Ingenieurs B,. Werkt. Ingenieurs B^ Mijnen-ingenieurs B,. Scheepsb. Ingenieurs B2. Werkt. Ingenieurs B2. Mijnen-ingenieurs B2.

Ingenieurs B,, B2. Technologen B1; B2.

Technologen B,.

Technologen B2. Mijnen-ingenieurs B,. Mijnen-ingenieurs B2, C,. Technologen B3, B4. Mijnen-ingenieurs B,, B2. Technologen B^ B2. Mijnen-ingenieurs B2, Q. Technologen B1; B2. Technologen B2, B3.

Technologen B3, B4.

Mijnen-ingenieurs B]. Technologen Bx. Civiel-, bouwk., scheepsb. werkt. Ingenieurs B2. Technologen B^ B2. Mijnen-ingenieurs B,. Mijnen-ingenieurs B2. Mijnen-ingenieurs B2, C^ Mijnen-ingenieurs C,, C2.

Technologen B3. B4. Technologen B3, B4. Technologen B3.

Technologen B8, B4.

Werkt. Ingenieurs B2. Technologen B2. Werkt. Ingenieurs C1; C2. Technologen B3, B4. Technologen B^ B3. Civiel- en bouwk. Ing. C^ Scheepsb. en mijn-Ing. Bj, Cx Werktuigk. Ing. Bu Technologen B2, B4. Civiel- en bouwk. Ing. C2. Scheepsb. en mijn-Ing. B2, C2,

en

169 109 169 109 169 109 18 74 87

74 87 74 18

82

53

102

102

18

45

36

68

44 30 25

48

93

63

5 11

9

25 25 15 25 58 80

158

96

130 130 130 112 112 89 89

130

84 84 84 89

84 84

125

125

125

54

54

45 45 45

45

54

31

31 31 31

54 54 35 35 70 70

102

89