is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 13, 1898, no 31, 30-07-1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ASPHALT-WEGEN SN DITO VLOEKEN.

FABRIEK Roggeveenstraat KANTOOR PASSAGE WIJNAND FOCKINK Kamer I en 2 AMSTERDAM.

NATÜÜRL. ASPHALT

VAN

VAL DE TRAVERS

ZWITSERLAND.

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorschvloeren, Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Rings, Montvloeren, Kelders, Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Veranda's, Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen, enz., enz., enz.

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren.

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz., gelieve men zich te adres, seeren aan het Kantoor der Fabriek, PASSAGE WIJNAND FOCKINK, Kamer No. 1 & 2, Amsterdam.

THE NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY Ld, eenige eigenaars van de Val de Travers Asphalt Mijnen, Zwitserland.

Directeur voor Nederland en Koloniën: W. PATON WALSH.

JAN HAMER & Co.,

Heerengracht 583, bij de Utrechtschestraat, AMSTERDAM.

Hydraulische-, Electrische-, Stoom- en Hand-

VEILIGHEIDS LIFTEN,

voor PERSONEN, GOEDEREN SPIJZEN enz. Meer dan 400 Hiiftoxx alleen in Nederland geplaatst.

J. H. & Co. hébben steeds ervaren monteurs, uitsluitend voor Liften ter beschikking, waardoor de montage en eventueel onderhoud in den kortst mogelijken tijd en tegen billijken prijs kan verricht worden. (b)

KINDERDIJK en VLAARDINGEN.

Mimi's Bwaai Staalftraaütonw

voor verschillende doeleinden, Afstands- en peillijnen met haspels.

WIEPBANDEN en SJORRINGS volgens waterstaatsmodel.

3ST-A.-A.3VE31i<3<3ZE3 VENNOOTSCHAP

ACCUMULATORENFABRIEK „MAARSSEN",

MAABSSEN bij Utrecht.

COMMISSARISSEN de HH. P. A. BOS en J. C. HEUFF te Gorinchem, J. P. HEIJBJLOM te 's Gravezande en

J. J. S. R. ZIMjHERJIAII te Maarsseveen. Directeur: C. E. WOLFF. FABRICEEREN en LEVEREN met STEEDS TOENEMEND SUCCES

ACCUMULATOREN voor ALLE DOELEINDEN.

Speciale afdeeling voor ELECTRISCHE INSTALLATIEËN als vertegenwoordiger van

KLOLBEIV cfe O0, te VYSOCAN PRAG.

Electrische Loopkraan

met

Draaistroom-Motoren,

■waarvan thans eene van 40 TONS en eene van 15 TONS voor NEDERLANDSCHE rekening in aanbouw.

Waarvan verscheidene exemplaren in bewerking, o. a. voor onze Centralen te Maarssen en Abcoude.

Gedrukt bij F. J. BELINFANTE, voorh.: A. D. SCHINKEL