is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 43, 1876, no 68, 25-08-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

379

Olnet (Edward), The Science of Arithmetic. For High Schools Normal Schools, Preperatory Departments to Colleges and Academies. 12mo. (New York) cloth, London, 7s. 6d.

Schdokers (J. W.), The Question of Resumption of Specie Payments stated and explained. With copious Historieal Ulustrations, and an exhaustive Account of English Bank Suspension and Resumption, 1797-1821. 12mo. (Philadelphia) cl., London, 6s. 6d.

Shakespeare, The Fireside Shakespeare. The Complete Works of William Shakespeare, with a full and comprehensive Life; a History of the Early Drama; an Introduction to each Play; the Readings of Former EdHons; Glossarial and other Notes. &c , from the Works of Collier, Knig'M, Dyce, Douee, Halliwell, Hunter, Richardson, Verplanck, and Hudson. Edited by Geo. Long Duyckinck. With 40 Ulustrations. 8vo. (Philadelphia) sheep, London, 42s.

Spragde, The Poetical and Prose Writings of Charles Sprague. With Portrait and a Biographical Sketch. 16mo. (Boston) eloth, London, 7s. 6d.

Taylor (C. B.), The Centennial History of the United States. Embracing the whole period from the Earliest Discoveries to the Present Day, including a full description of the Opening of the Great Exbibition, May 10. Illustrated. 12mo. (New York) cloth, London, 9s.

Virginia. A Geographical and Political Summary, embracing a Description of the State, its Geology, Soils, Minerals, and Climate, its Animal and Vegetable Productions, Manufacturing and Commercial Facilities, Religious and Educational Advantages, Internal Improvements, and Form of Government. Prepared and published under the Suprvision of the Board of Immigration. and by Authority of Law. 8vo. (Richmond, Va.) sewed, London, 6s. 6d.

Whitmoke (W. H), The Law of Adoption in the United States, especially in Massachusetts. With an Appendix containing the Massacbusetts Act of 1876. 8vo. (Albany) cloth, London, 10s. 6d.

Woot) (Rev. E. M.), Methodism and the Centennial of American Independence; or, the Loyal and Liberal Services of the Methodist Episcopal Church during the First Century of the History of the United States. With a brief History of the various Branches of Methodism, and full Statistical Tables. 12mo. (New York) cloth, London, 9s.

UITSLAG VAN DE VEILING

van ongebonden HOEKEN, bestaande uit de Fondsartikelen van diverse Boekhandelaren, op Dinsdag 15 Augustus 1876; door

Wed. J. C. van Kesteren & Zoon.

Aa (Mr. C. P. E. Robidé van der), Veldviooltjes. Gedichten

voor vlijtige kinderen. 2e druk. Met platen. Met koper.

890 ex. a 8 ct. A. W. Sijthoff.

Abt de 1'épée (De) en zijn kweekeling

352 ex. voor ƒ 2.25. J. Vlieger.

Afbeelding en beschrijving van merkwaardige viervoetige dieren.

Met gekleurde platen.

90 ex. a 40 et. M. F. van Pi ere.

Album van Rotterdam. Zes lithografiën in kleurendruk.

62 ex. a 23 ct. H. G. Bom.

Allan (F.), Uit het leven. Met gekl. platen.

83 ex. voor f 10.—. J. Vlieger.

d'Ancona (G. J.), Bruilofts-toasten voor den beschaafden stand,

zijnde tevens eene handleiding voor ceremoniemeesters. 3e druk.

569 ex. a 11 ct. H. G. Bom.

Anna, De Bruid van Angrogna.

44 ex. voor j 8.—. E. G. Cohen.

Arthur (T. S.), Beproevingen der Vrouw.

58 ex. voor ƒ6.—. Dezelfde. Ban er (F. C. D.), Berichten en waarnemingen betrekkelijk den

watervloed in Gelderland in 1861. Met kaarten.

184 ex. voor J 10.—. Dezelfde. Beauties of English poetry with glossary and explanatory notes.

630 ex. voor ƒ24.—. Laur. Jz. Koster.

Becker (K. F.), Ulysses van Ithaka, volgens Homerus. 2e druk.

59 ex. voor J 8.—. p. D. Bolle. Bergen (Dr. T. M. ten), De begrafenis van den duivel.

760 ex. voor ƒ27.—• Gebr. Koster.

Bickmore (Prof. Albert S.), Reizen in den Indischen Archipel. 2 deelen.

394 ex. a 31 ct. J. H. v. d. Beek.

B i 1 d e r d ij k (Mr. Willem), Van het letterschrift. Met het koper en de houtsneden.

140 ex. voor ƒ20.—. E. G. Cohen.

Birch Pfeiffer (Charlotte), De student uit Jena.

401 ex. voor ƒ10.—■. Laur. v. Hulst.

Blikken in het leven der natuur. 2e druk. 8 deelen.

7 ex. it/8.-. A. W. Sijthoff.

Blunt (Henry), Overdenkingen over de geschiedenis van Elisa.

258 ex. a 7 ct. Het Evangelisch Verbond.

Bojanus (Dr. L. H.), Over de runderpest.

230 ex. voor ƒ2.—. J. J. Wiarda.

Boeren schroom. Een gezelschapsspel, 8 kaarten. Met beschrijving. Met de houtsneden en 36 stel dobbelsteenen. 1359 ex. voor ƒ23.—. J. Vlieger.

Bosch (M. van Heijningen), De gestolen kersen. Een tooneelspel voor jonge lieden.

339 ex. 2i 13 ct. A. W, Sijthoff.

Boudewijn, Jonge Jufvrouwen. 2e druk.

474 ex a 17 ct, P. D. Bolle.

Branngardt (Dr.), De oogarst voor paarden, koeijen, schapen

en honden.

200 ex. voor ƒ2.—. J. J. Wiarda.

Brief aan Pius IX van een Vrijmetselaar.

700 ex. voor ƒ4.—. Laur. Jz. Koster.

Broek (L. van den), De Jaargetijden. Luim en Ernst. Met

platen.

540 ex. voor ƒ31.—. A. W. Sijthoff.

Brugsma's Handleiding bij het zangonderwijs in de volksscholen.

Herzien door C. F. Haarman. 3e druk. 5 62 ex. Handleiding bij de oefening. Afzonderlijk. 215 ex.

De 2 Art. te zaïnen voor ƒ42.—. G. Theod. Bom.

Buch (E.), Kinderen des tijds. 2 deelen. Met platen.

157 ex a 29 ct. E G. Cohen.

Buys (Mr. J. T.), Het wezen van den constitutionelen regeerings-

vorm. Inwijdingsrede.

123 ex. voor ƒ5.—. J- W. v. Leeuwen, (P.), Het liefde-offer. Een leesboek.

83 ex. voor ƒ 5.—. Gebr. Koster.

Bührmann (F. C), De kleine helden of Haarlem in 1304.

100 ex. voor ƒ19.—. J. Vlieger.

Cary Go r don of de invloed van een leven. Met vignet en plaat.

184 ex. voor /35.—. Het Evang. Verbond.

Christelijke Volksalmanak. Diverse Jaargangen.

108 ex. voor ƒ8.-. J. Vlieger.

Cummins (Miss M.), El Fureidis, het gelukkige dal van den

Libanon. 2 deelen.

295 ex. a 17 ct. P. D. Bolle,

Cupido te Parijs. Pikante schetsen uit het leven der vrouw.

350 ex. a 17 ct. Gebr. Koster en P. D. Bolle.

Dertien jaren in de gevangenis en op de galeijen.

180 ex. a 32 ct. B. J. Gr evers Jz.

Deugd en Dwaling, geschetst in voorbeelden voor de jeugd.

566 ex. a 15 ct. P. Kluitman.

Dieperink (A. J.), Een gemengd huwelijk.

241 ex. voor ƒ15.—. P. D. Bolle.

Doren (J. B. J. van), Boeroe en Manipa. Met platen.

97 ex. voor ƒ15.—. Dezelfde. Drie vrienden (De) of de school der beproeving.

30 ex. voor ƒ7.—. Gebr. v. d. Post.

Droz (Gustave), Monsieur, Madame en Bébé. 183 ex.

, Onder ons. 410 ex.

. , Een lastige Vrouw. 702 ex.

De 3 Art. te zamen a 15 ct. per ex. E. G. Cohen.

Eberhart,.De zoon van den metselaar.

4C5 ex. a 28 ct. J. Vlieger.

Edwarts (Kinard B.), Hoe men van kippen 500 percent voordeel 'sjaars kan hebben. Met platen. 3e druk.

725 ex. a 24 et. Gebr. v. d. Post.

Ellerbrock (J.). De gallen bij het paard.

383 ex. voor ƒ1.50. J. J. Wiarda.

Embden (E.), Verhandeling over het Damspel. Met koper.

190 ex. a 10 ct. G. Theod. Bom.

E e n en ander uit het leven van Dr. da Costa.

400 ex. voor ƒ1.50. A. Fisscher.

Engelberts Gerrits (G.), Ons Vaderland. 22 deelen. Met

vignetten.

23 ex. a ƒ14.25. Wed. J. C. v. Kesteren & Zoon.

—, Fleurs de poësie Francaise des 17e,

18e, 19e siècle.

61 ex. voor ƒ3.—. G. Theod. Bom,

Enklaar (F. A.), Handleiding bij het onderwijs der landhuishoudkundige scheikunde.

223 ex. voor ƒ3.-. J. J. Wiarda.

Feith (Mr. Rhynv[is), Dicht- en prozaïsche werken. 11 deelen. 60 ex. a 75 ct. J. H. v. d. Beek.

Freedly (Edwin T.), Hoe men geld verdient.

510 ex. a 10 ct. J. Vlieger.

Frijlink (H), Handboek der Aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen. Vierde druk.

148 ex. a 29 ct. P- D. Bolle.

Geestelijke wapenrusting (De), bevattende eene plicht en eene

belofte voor eiken dag van het jaar. 3e druk.

870 ex. voor ƒ 2.50. G. Theod. Bom.

Gners (E.), Israëls toekomst en herstel, benevens eene schets

van het duizei djarig rijk.

402 ex. a 11 ct. Het Evangelisch Verbond.

Goeverneur (J. J. A.), Laatste Sint Nikolaas. 2e druk. Zonder kopierecht. 100 ex.