is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 69, 1902, no 88, 28-10-1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

535

FRAMGO SEIMERi

a."SS^3i! Ervaringen en herinneringen van^een f^l^™ Boerenstrijder op het Slagveld

Z-^^^^h'vïsSss —=— van Zuid-Afrika.

rsS«TS±»Ö^ Uit het Hoosdui.sch door * W. VAN STRAATEN.

!^sr«^-i^=« - ver*efc«|ul «3 Aflcv. a ƒ O.IO.

Doesburg, 21 Oct. 1902. J. VAN SCHENK BRILL.

"Fen BOEKHANDELAAR in een der hoofdsteden -

aS» strsss ;

SSa"BrT.Td^h«"d»^«-»" ■ Vrijdag 3. October verschijnt:

^ Staatkundige Rondblik

jffAS^^StfSSi I Men vrage omgaa'nd aan Groote partijen zijn gemakkelijk te plaatsen. fiWp|-^S^^ I D-e brod?ure "af in alle kringen nie^gste^g^e^en^^

Bureau van dit Blad. | %^ ^ ^ ^ l^l^^wïï "VA WA" — Wageilillgeil.

Letelietffli D. STEKEL. GUI:

FRANKFURT »'M. , NoVember a s. vervallen de vooruitbestellingsvoorwaarden op

FRANKFORT, 2o Oct. :9o, ♦fc,*^*,*************»*^

Jï^W lOESES ALMAMK VOOR JEDERÏ1J903,

E F G. HEINEMANN, als onzen

sriger van Neder,a - * *-ssxSr^^

6AARUPT & VAN LOOY, kmMm. ~ « ^ £ÜT

^„rsteiï»™S™«fi»«ï '

SsSS... E»—'= «™'cl™r°' ■» Wij vestigen met aandrang de aandacht op onzen

-i^JT^™^ II ALEPPO-INKT.

laflTïï BOEKHANDELAREN ! Deze, uit Aleppo-Galnotcn gefabriceerde Inkt, is zeer

Oe o!ige vl werd door mij vrü algemeen aan aangenaam in 't gebruik heeft bij 't schnjven een donker.

^jvEND^P ZWAKT overgaat.

Senbillet achterwege. Nu nu., echte; door APELDOORN-

PRIJSCOURANT EN OP U NV RA GE.

^|tStü^ar LEVERING UITSLUITEND AAN WEDERVERKOOPEKS.

^DOETlNCHEN-.Oct. 1902 [4002] C. MIoSLT.