is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (2e deel) [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

163

tions-chef te Calcutta een trein laten vertrekken zonder de soldaten, omdat deze en retard waren. Tot zijne groote verbazing, werd hij door Neill gearresteerd en door eene wacht bewaakt, totdat de laatste soldaat plaats genomen had in den trein. Dit incident mag onbeduidend wezen, maar het teekent het karakter van Neill.

Kolonel Neill kon niet spoedig Allahabad bereiken. Hij werd te Benares opgehouden van den 4^en tot den 9den Juni. Deze stad, het Jeruzalem der Brahmanen, is aan den oever van den Ganges gelegen, ongeveer 420 mijlen boven Calcutta en 80 mijlen beneden Allahabad. Zij had eene bevolking van 300.000 zielen, meest Hindoes. Het cantonnement ligt twee of drie mijlen van de stad, en was bezet door een regiment Bengaalsche infanterie, een regiment irreguliere cavallerie en een Sikh-regiment. Er was hoegenaamd geen Europeesche macht om de stad en het cantonnement in bedwang te houden, behalve dertig Britsche artilleristen, doch dit getal zou ruim genoeg zijn geweest indien er geen schrik ware geweest over gesmeerde patronen. Geen gevaar was er te duchten van de burger-bevolking. De sepoy-regimenten in het cantonnement waren de eenige oorzaak voor beduchtheid.

Evenwel was de Hindoe-bevolking van Benares steeds bij geloovig en woelig geweest. Gedurende de onderdrukkende regeering van den Mogol Aurangzeb, in de zeventiende eeuw, werden de Hindoes der heilige stad in toom gehouden door brutaal geweld en gedwongen de hoofdelijke belasting te betalen, die van ongeloovigen geïnd wordt, terwijl Mohammedaansche moskeën op de puinhoopen van Hindoe-tempels gebouwd werden. Onder het verdraagzaam bestuur der Engelschen, waren de Hindoes tevredener, doch er werd nu en dag, speciaal bij festiviteiten, gevochten tusschen Hindoes en Mohammedanen. Buitendien, zaten de Hindoes te Benares onder den plak der Brahmanen, en werden zij door dezen meer opgezweept en gekneveld dan de Brahmanen zulks durf-