is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (1e deel) [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

294

wicht in dienst en 15 ton eigen gewicht. De kolen zullen worden geladen in wagens van 3 ton eigen gewicht en 6 ton laadvermogen.

Eekent men dat de geheele hoeveelheid van 100.000 ton kolen in 300 dagen moet worden afgevoerd, waardoor gelegenheid tot één rustdag per week kan worden gegeven, dan bedraagt de per dag te vervoeren hoeveelheid 330 ton of 55 wagens.

Het transport kan dan volgenderwijze worden ingericht: lste sectie Moeara Kalaban—Solok:

Zes treinen daags in elke richting, elk samengesteld uit 9 geladen of ledige wagens, zich bewegende met een snelheid van 15 K.M. per uur;

2de sectie Solok—Batoe Tabar :

Twee treinen daags in elke richting, elk bestaande uit 27 geladen of ledige kolenwagens, rijdende 20 K.M. per uur;

3de sectie Batoe Tabar—Padang Pandjang:

Vier treinen daags in elke richting, gevormd door 13 a, 14 geladen of ledige wagens, door dubbele tractie met een snelheid van 10 K.M. bewogen;

4de sectie Padang Pandjang—Kajoetanam :

Zes treinen per dag in elke richting, elk bestaande uit 9 geladen of ledige kolenwagens, verkeerende met een snelheid van 10 K.M.;

5de sectie Kajoetanam—Haven :

Drie treinen daags, elk bestaande uit 18 geladen of ledige wagens, rijdende met een snelheid van 20 K.M. per uur.

Een kolenwagen zal dus, wanneer hij direct doorgaat, ongeveer 10 a, 11 uur noodig hebben om van het kolenveld naar de haven te komen.

Dit zal evenwel niet voorkomen, daar de kolentreinen te Solok, Batoe Tabar, Padang Pandjang en Kajoetanam moeten worden gesplitst en op de verlangde zwaarte gebracht.

In het personen- en goederenvervoer zal door direct doorgaande afzonderlijke treinen worden voorzien. Tusschen Pa-