is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (1e deel) [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

347

Zonder dat een dier waardige ouders zich daarom schijnen te bekommeren, laten zij hem werken en zijn woede over de teleurstelling zich op deze wijze koelen, tot de moeder, die het meest bij de zaak belanghebbende is, er genoeg van heeft, opstaat en haar ongenoegen over hetgeen haar dien dag overkomen is, op den dwingeland koelt.

Het opnemen en tegen den grond aan smakken is het eerste werk, dan trappen, slaan, knijpen, liefst in de schaamtedeelen, wisselen elkaar af, tot zij van vermoeienis uitgeput raakt, om een oogenblik later weer te beginnen.

Het slachtoffer, aan een dergelijke behandeling niet dikwijls onderworpen geweest, schreeuwt en gilt dat de toeschouwer meent het elk oogenblik te zullen zien barsten, wat echter de straflust eerder aanvuurt dan doet verminderen.

Gewoonlijk eindigt zulk een tooneel, door dat een der dienstbaren in een oogenblik van rust van de martelaarster, het slachtoffer opneemt en uit het bereik van de straffende hand brengt, wanneer men het nog lang daarna hoort gorgelend snikken, afgebroken door de stem van de sussende bediende, die altijd bevreesd blijft, dat de storm weer op zal komen.

Tot die soort van afstraffingen behoort ook en wordt zeer dikwijls toegepast: het dichthouden van neus en mond van het kind, tot het van benauwdheid zijn bewustheid verliest. Dan wel het te straffen kind aan een paal te binden en net zoolang over neus mond zonder ophouden water te gieten, dat het geen teekenen van leven geeft en dergelijke meest verfijnde martelingen, die men zich bedenken kan. Nu eens voor vergrijpen, die wel is waar straf verdienen, maar wanneer ze goed geluimd zijn hun toegestaan worden, dikwijls er toe aangemoedigd, dan weder voor onschuldige haddelingen, die de jeugd medebrengt.

Voeg daarbij dat die kinderen getuigen zijn van al het doen en laten der ouders, ja zelfs van de uitoefening van de huwelijksplichten, en moeten aanhooren gesprekken, die in