is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (1e deel) [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VARIA.

Aan een van den civielen en militairen gouverneur van Atjeh en onderhoorigheden onder dagteekening van 4 April ontvangen rapport wordt het volgende ontleend :

Talrijke benden gelukte het gisteren, maar vooral heden nacht, tusschen onze posten door, binnen de linie te sluipen en nestelden zich te Kota-Eadja-bedil, Kota-Laksamana en Zuidwaarts daarvan te Koewala en in het verlengde van den zoogenaamden Pedir-dijk.

Hunne sterkte kan nog niet met zekerheid worden opgegeven, maar bedraagt zeker 150 met geweren bewapenden.

Heden morgen rukten uit het beschikbare gedeelte van het 3de bataljon, het 12de bataljon, een gedeelte van het 14de en 15ue bataljon, alsmede detachementen van Kota-Pogama, PakanKroeng Tjoet en Lamjong, de cavalerie, eene sectie bergartillerie en eene detachement genietroepen, gesteund door twee gewapende sloepen van Zr. Ms. marine, ten einde den vijand te omsingelen en aan te tasten.

Hij hield stand te Koewala, tegenover het verlengde van den Pedir-dijk ën gaf zijne positie eerst prijs na een zeer hardnekkig gevecht en bedreiging in den rug.

Wij verloren 5 dooden en 30 gewonden, waarvan sedert 2 overleden, allen minderen, terwijl 3 officieren gewond werden, waarvan één zeer zwaar en de beide anderen zeer licht.