is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel; lijst van advertentien jrg 70, 1903, 29-12-1903 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bppl i let Inttl voor fleu Bitlis*

van 29 December 1903.

LIJST VAN ADVERTENTIËN IN DE MAAND DECEMBER 1903 GEPLAATST.

Adriani (A. H.), 108, 4426. Algemeen Handelsblad, 107, 4360. «Amsterdam» (Lettergieterij), 104,

4288, 107, 4395, 111, 4581. Bakker Jzn. (S.), 105, 4317,109,4500,

ui, 4579-

Beerschoten'.? boekhandel (Van), 107,

4378, in, 457uBenthem & Jutting (Van), 107, 43S5. Beyers (Firma J. L.), 110, 4510. Bieshaar & Zoon, 107, 4383. Blazer & Metz (D.), 106, 4322, 107,

4374, 108, 4440. Blikman & Sartoruis, 106, 4348, 110,

4546.

Blommcstcyn Pow.dky (H. C. van),

104, 4275, 106, 4329, 107,4375,109, 4482, 111, 4585.

Boekhandel en Drukkerij vrhn E.

J. Brill, 105, 4311,107,4376,112,4589. Boekhandel vrhn. Hóveker & Worm-

ser, 107, 4392. Boek- Kunst- en Handelsdrukkeij,

vrhn. Gebr. Binger, 105. 4314,107,

4401, 109, 4502, 110, 4534,111, 45'o,

4583.

Boer (H. J. den;, 108, 4413. Bulle (I).), 112, 4606Bom (G. Theod) & Zoon, 106,4341. Boon (N. J.), 103, 4258, "O, 4517Borgesius (T. j.), 105, 43'3> i°7, 4393-

109, 4484. Bos (f. H ), 105, 4300, 107, 4363' Brink (H. ten), 107, 4362, 109, 445SBroese (J. G.), 106, 4338. 107> 439'Brunt & Zoon (J.), 107, 4386. Brusse (W. L.1, 103, 4256. 106,4321,

107, 4372, 110, 4536. Bussy (J. H. de), 103, 4^54, 42&b,

107, 4566, 111, 4564Cleef (Ue Gebroeders Van), 107, 4364. Cleef (Jacq. van), 106, 432S. Couvée (M. M.), 108. 4427. Dalmeyer (J. C), 106, 4331. Dijk (P. van), 105, 4315, 107, 4397.

UI, 4584.

Dishoeck (C. A. J. van), 103, 4257,

109, 4476. 110, 4530, 112, 4611. Doornhagen (F. C.) &;Co , 112, 4610. Druten (I. van), 105, 4301. Eggers (J. M.), 110, 45'2Elsevier (Uitgevers - Maatschappij),

105, 4304, 111, 4565.

Elte (Meijer), 108, 4434. Enst (D. J. van), 107^ 4352. Fortuyn (J. A.), 105, 4297. Fransche Import-boekhandel v.h.

Nilson & Lamm, 103,4255.112,4609. Garde (H. J. van de) & Co., 106,

4332. 109, 447o. Giltay (J.), & Zoon, 103, 4269, 111,

4578.

Gorcum (Van) & Co., 107, 4403,

108, 4444.

Gorter Jr. (P.), 110, 4540, 111, 4563. Haar & Van Ketel (Van der), 110, 45'9-

Hagen (Firma T. C. 15. ten), log, 4477-

Hamers (Jos. P. H.), 108, 4424, log, 4461.

Hansma (L.), 109, 4472.

Hansma (Laurens) 106, 4326.

Harrassowilz (Otto), 103, 4263.

Hengel (W. J. van), 110, 4524.

Hoitsema (Gebr.), 103,4267,104,4292.

Holkema & Warcndorf (Van), 105, 429S, 106, 4327, 107, 4368, 108, 4418, 4419, 4421, 109, 4481.

Ilollandsch-Afrikaanschc Uitgeversmaatschappij, 108, 4420.

Haffel (A. F. van), 103, 4251.

IJdo (Ed.), 110, 4523.

Jongbloed (M. O.), 110, 4537.

Juten (Gebr.), 111, 4587.

Kampen & Zoon (P. N. van), 112, 4603.

Kast & Ehinger, 107,4404,112,4617.

Katholieke Illustratie (Maatschij de), 104, 4279, 109, 4462.

Klaveren (A. van), 105, 4306, 4310.

Kok (J. H.), 104, 42SL 105, 4309,

109, 4471, 110, 4521.

Kramers (H. A.) & Zoon, 107, 4358. Kroes (Alb. H ), 109, 4488. Kroeseklaas (D. A.), 112, 4604. Lange (Allert de), 112, 4609. Lange (M. D. de), 107, 4361, 108, 4411.

Lange (P. de), 103, 4248. Leer & Co (L. van), 112, 45S8. Lei ter-N ij pels, 109, 4457Littooy Azn. (D. H.), 106, 4319. Loosjes (Vincent), 109, 4463, 4474,

ito, 4525, 4527. Looy (S. L. van), 105, 4303, tog,

4406, 111, 4559.

Lorilleux (Ch.) & Cie., 103, 4272, 104, 4291, 107, 4405, 108, 4445,

110, 4549, 112, 4623. Meulenhoft (J. M.j, 103, 4253, 104,

4286.

Mijs (D.), 109, 4473, 110, 4533. 454'.

111, 4568.

Mooy (A. de), 103, 4244. Morks & Geuze, 112, 4612. Mosmans Zoon (G.), 110, 4513,4531. Mouton & Co, ito, 4529. Muinck (De) & Co , 104, 4289, 105,

4316, 107, 4398, 109, 4467, 4499,

l", 4577-

Neerbosch' Boekh , 109, 4459, 4 60.

Niezen (P.), 106, 4323.

Nifterik Hzn. (L. van), 105, 4308,

109, 4492. Nijgh & Van Ditmar, 108, 4406,

109, 445c, 110, 4506. Nijhoff (Mart.), 105, 4296, 106, 4347,

108, 443 r, iog, 4475, 111, 4582. Noordhoiï (P.), 107, 4371, 112, 4605. Ooms (A. C), 110, 4542. Oosterbaan & Co., 107. 4370 Passage-boekhandel, 112, 4590. Peters' Boekhandel, 103, 4260. Portielje (M. J.), 108, 4432. Post (Gebr. van den), 108, 4430. Raman (P), 112, 4613. Rijkom (Gebr. Van), 103, 4271, 105,

4307, 106, 4344, 107, 4399, 108,

4441, log, 4501, 110,4545,111,4586.

112, 461S.

Rikkers (Gebr.), 112, 4615. Robart (M ), 112, 4599. Robijns & Co. (Firma), 106, 4334. Roelants (H. A. M.), 103, 4250, 105,

4302, 106, 4336, 107. 4381. Rossen (F. van), log, 4461. Ruiter (H. de), 108, 4414. Schalekamp (J. M.), 104, 4282. Schanekamp (F. J.), 103, 4259. Scheltema & Hoikema s Boekhandel,

108. 4429, 110, 4522, 111, 4550, 112,

4600.

Schenk Brill (f. C. van), 104, 4278. Schillemans & Van Belkum, 112 4607. Schrederhof & Co., ui, 4553, 112, 4598.

Schuitemaker (Firma J. D.), 110,4526, 112, 4602.

Sijthoff (A W.), 103, 4252, 107,4365.

Smulders & Co. (J.), 125, 4312, 106, 4320.

Sombeek & Zoon (Firma P. N.),

109, 4447. Spanjaard (H.), 110, 4543. Stal (Jac. C. van der), 112, 459r. Stcnfert Kroese & Van der Zande,

109, 4490.

Suipke's Boekhandel, 106, 4335, 107,

4382. ; Swets & Zeithnger, 106, 4324,4345. Twentsche Boekhandel (De), 112,4594. Ullers (f. A ), 110, 4514. Vada (Drukkerij), 109. 4469, ut, 4561. Valkhof! & Co., 107, 4373. Veen (L. J.), 106, 4337, 112, 4620. Veen & Evers (tfaii) 105, 4305. Vcenendaal (G. G ), 108, 4412. Veerman (L. J,), 110, 4532. Vcldt (C. L. G.), 106, 4339. Verhees (A" C), 110. 4547, m, 45S0. Vermeer (L. J.). 109, 4465. Vlieger (J), 103, 4266, 104, 4284,105,

4295, 106, 4349, 107, 4377. Visser (J, J.), 106, 43 iS, 109, 4449,

110, 4507.

Visser & Co., 111, 4562. Vormer (G.), 111, 4575. Vrede (Drukkerij), 105, 4299. Wansink & Daemberg, 107, 4369. Wattcl (H. M. J.), 106, 4330. Wekker (M. de), 110, 4520 Werkhoven (VV. G. van), 111, 4555. Weyer (P. W. van de), 103 4270,104,

4287, 108, 4446, na, 4548,112,4622. Wielingen Jr. (C. van), 109, 4483. Willemsen (P.), iii, 4571. Wilmes fjohs), 107, 4390, 108, 4435. Willink (H. D. Tjeenk) & Zoon, 107,

4367.

Wink (P. M.), 104, 4283. Wolters (J. B.), 109, 4464. Zeeuw (J. de), 104, 4280, 106, 4333. Zeggelt(A. E.), 108, 4428, 109,4478. Zendingsdrukkerij Ermelo, 110,4516. Zürich (W. H.), 109, 4479.