is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 17, 1888 (2e deel) [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S7

1886 schepen tonnen

ingeklaard 5 6 000

uitgeklaard 6 8 000

Totaal . 11 14 000

enditpercentsgewijze over de geheele kustvaart nemende is het Nederlandsche aandeel voor

vaartuigen in 1885 p.m. één per mille;

„ 1884 „ een half „ „ „ 1886 „ een „ „

en tonnenmaat in 1882 „ een kwart per mille; „ 1884 „ een

„ 1886 „ zeven achtsten per mille. Ofschoon onder kustvaart in het algemeen, natuurlijk in China, meer dadelijk die tuschen de Chineesche havens onderling en de Britsche kolonie Hongkong — geheel Chineesch in wezen en zijn — verstaan wordt, moet men, om compleet te zijn, toch ook het verkeer met Japan noemen, wat van hieruit regelmatig éénmaal 's weeks onderhouden wordt door de booten der Japansche Maatschappij Nippon Juesheu Kaishia, varende met Europeesche kapiteins en machinisten, terwijl laatstelijk ook de terminus der Eransche mail — Messageries Maritimes — naar Yokohama verlegd is, zoodat buitendien tweemalen 's maands nog van hieruit een regelmatige dienst daarheen in 't leven is geroepen. Ook maken vele steamers reizen van hier naar Japan wanneer vrachten zijn aangeboden; er zijn circa 10 stoombooten, die onder regelmatig charter zijn voor het aanbrengen van kolen uit de nabuurschap van Nagasaki, ten gebruike van onze groote scheepvaart hier, alsmede van onze gasfabrieken, industrieele inrichtingen en voor huiselijk gebruik der Europeanen en Chineezen.

Wanneer men nu in aanmerking neemt, dat China jaarlijks vooruitgaat in de hoeveelheid goederen, die het transporteert, en dat natuurlijk elk jaar een zeker aantal stoom-