is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 18, 1889 (1e deel), no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

229

de groote Europeesche stoomschepen der Britsch-Indische lijn binnenliepen. Deels wegens overvloed van bevrachting uit andere plaatsen, deels ook tengevolge van Engelsche zucht tot rivaliteit, komen de bedoelde stoomschepen sinds eenigen tijd niet meer te Cooktown aanleggen.

Dientengevolge heeft de Nieuw-Guinea-Compagnie besloten, met Nederlandsche ondernemingen in onderhandeling te treden, om voortaan hare goederen en passagiers naar den Nederlandschen Sunda-Archipel te vervoeren, zullende alsdan de stoomvaartlijn der Compagnie naar en van Cooktown worden opgeheven en in plaats daarvan eene nieuwe lijn naar eene Nederlandsche haven worden aangelegd, hetzij van Einschhafen naar Makassar, op Celebes, of naar Soerabaja, op Java.

De vaart naar beide plaatsen duurt iets langer dan die naar Cooktown, maar zal veel meer voordeel opleveren. De Nieuw-Guinea Compagnie zal op de Sunda-eilanden in de eerste plaats altoos inlanders voor haren dienst aanwerven, gelijk er nu reeds een aantal Maleiers, waarvan velen hunne vrouwen hebben medegebracht, op Keizer-Wilhelms-land werkzaam zijn. In Australië zijn die aanwervingen ondoenlijk. Buitendien wordt als inzonderheid nuttig in eene verbinding met Nederland aangetoond, dat daardoor goederen tegen lagere vracht worden vervoerd dan op de Engelsche lijnen.

Dezer dagen is te Amsterdam tot stand gekomen de „Singkep-Tin-Maatschappij, met een kapitaal van / 1,250,000, verdeeld in 5000 aandeelen. Deze Maatschappij neemt over de concessie tot exploitatie van tinerts op het eiland Singkep gelegen in den Riouw Archipel, tusschen Banka en Billiton, en stelt zij zich voor andere concessiën, waarvoor bij deze concessie de preferentie door den sultan van- Eiouw is verleend, aan te vragen, zoodra haar dit gepast voorkomt.