is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 18, 1889 (1e deel), no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230

De bewijzen van oprichtersrecht, waarvan de Maatschappij twee duizend stuks uitgeeft, (waarvan 1100 komen aan de aandeelhouders van het aanvankelijk uit te geven kapitaal groot / 275,000) zullen gerechtigd zijn te zamen tot 20 pet. der overwinst, gelijk bepaald is hij art. 16 van de conceptstatuten ; voorts zullen zij aan hare eigenaars bij uitgifte van de aanvankelijk in portefeuille te houden aandeelen hierop recht van voorkeur verzekeren tegen den pari koers.

Voor den inbreng der concessie worden verder / 127,000 in aandeelen vergoed, doch dit geschiedt eerst dan als tot geheele of gedeeltelijke uitgifte der vooreerst in portefeuille te houden 3900 aandeelen wordt besloten, of als de vennootschap door eene obligatieleening, een consignatiecontract of op andere wijze hare door de tegenwoordige uitgifte te verkrijgen beschikbare geldmiddelen vermeerdert, en als dus bevestigd wordt dat de concessie aan de verwachting beantwoordt.

Het reeds aan den sultan van Lingga, Biouw en Onderhoorigheden betaalde voorschot op den pachtschat (artikel 8 der concessie), te verrekenen gedurende den loop van het contract, groot zestig duizend gulden, moet door de naamlooze vennootschap bij de overdracht der concessie worden terugbetaald.

Het prospectus, waaraan wij het voorgaande ontleenen, zegt verder:

Het eiland Singkep is groot pl. m. 50,000 hectaren, is gelegen in den Lingga of Riouw Archipel op 0° 30' Z. Br. en 104° 25' O. L. en vormt een der schakels tusschen de aan tin rijke eilanden Banka en Billiton en het niet minder aan tin zoo rijke schiereiland Malakka.

Beeds sedert ettelijke jaren wordt tin van Singkep naar Singapore uitgevoerd. De exploitatie geschiedde totdusver op kleine schaal voor rekening van den sultan.

Uit de verslagen van den hoofdingenieur P. van Dijk, gewezen chef van het mijnwezen in Nederlandsch Indie, en jhr. J. P. J. van der Does de Bije, gewezen administrateur der