is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 18, 1889 (1e deel), no 5

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

348

overgebracht, vooral naar Britsche koloniën, is het thans ook in werking in Nieuw-Zeeland, Fidji, Columbia, Jowa en Tunis, terwijl het in onderzoek of reeds aangenomen is in de Straits Settlements, Algerie en Manitoba. In Frankrijk was het de bekende journalist Yves Guyot, thans minister van openbare werken, die er, in 1882, het eerst de aandacht op vestigde, en sinds dien tijd —• zegt prof. Gide — nul auteur ne a'aviserait de publier un livre, nul orateur de prononcer un discours touchant de pres ou de loin au régime delapropriété foncière, sans citer, aumoins de nom, 1' a c t Torrens.

Daar in ons land, voor zoover Spreker bekend is, het Torrens-stelsel nog niet ter sprake is gekomen, gaat hij, uitvoeriger dan bij de andere stelsels, de inrichting en werking na.

In de hoofdplaats van elke kolonie is een bureau van het grondregister (Register Book), onder bestuur van een rechterlijk ambtenaar (Registrar General). Ieder eigenaar heeft een artikel, vermeldende alle bijzonderheden; een dubbel daarvan is hem afgegeven als verhandelbaar certificaat, dat echter, ten bewijze van overdracht, behalve het endossement (of een afzonderlijk transport) de nota der levering — overboeking in het register — dragen moet: meestal wordt echter, na aldus geconstateerde overdracht, een nieuw artikel aangelegd en een nieuw certificaat afgegeven. Hypotheek en andere zakelijke rechten (waaronder ook huur) worden gevestigd bij borderel in duplo, waarvan het eene exemplaar aan het bureau blijft, en het ander met een visa aan den rechthebbende wordt teruggegeven. Rang en inhoud worden op het artikel en het certificaat aangeteekend. Cessie of geheele of gedeeltelijke opheffing dier rechten geschiedt door endossement op het borderel, doch werkt eerst na aanteekening op het artikel en het certificaat tegen derden. Hypotheek kan ook gevestigd worden door in pand geven van het eer-