is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 19, 1890 (1e deel) [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230

eenen Indischen Statenbond weten te vereenigen, de vrucbt der beschaving zal eenmaal rijpen, indien de gestadige vooruitgang slechts niet gestremd en Engelands streven niet verijdeld wordt door de haastige wenschen van kortzichtige mannen, die aan het Indische volk eene macht willen zien toegekend welke het nog niet bekwaam is uit te oefenen."