is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 19, 1890 (1e deel) [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VARIA.

In de verzameling consulaire verslagen treft men een verslag aan van onzen consul te Buenos-Ayres, den heer L. van Riet, betreffende de landverhuizing naar de Argentijnsche republiek. De heer van Riet doet daarin een aantal mededeelingen, welke door hen, die voornemens zijn zich in Argentinië te vestigen, met belangstelling gelezen zullen worden. Hij besluit zijn verslag met de volgende opmerkingen:

„Uit mijne vroegere rapporten en ook uit het tegenwoordige bericht blijkt, dat Argentinië een land van vooruitgang is, en dat het, naar menschelijke berekening, binnen een niet ver verwijderden tijd een staat van beteekenis zal worden; dat de verdiensten er ruimer zijn dan in de oude wereld, en zich ook in andere opzichten hier meer gelegenheid dan daar biedt tot het scheppen eener zelfstandige positie; dat het klimaat gezond is, en dat, al geldt het hier een nieuw land, de Europeesche beschaving er vasten zetel heeft genomen. Maar al deze de landverhuizing begunstigende omstandigheden mogen niet tot overdreven illusiën leiden; deze republiek is geen land van wonderen, die menschelijke deugden overbodig maken. Tegenover groote inkomsten staan hier hooge uitgaven voor levensonderhoud. Hij, die zich naar Argentinië wendt, moet dit derhalve doen