Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BELANGRIJKE ONDERWERPEN. 469

Ziethier.

Wanneer men lucht over benzine doet strijken, dan wordt die lucht, wegens de vluchtigheid der benzine, met benzinedamp doortrokken. Dit mengsel

SPIJKER-LAND AULETTE (geheel openslaand).

van lucht en benzinedamp is zeer ontplofbaar. Kwam men er met een brandenden lucifer bij, dan zou er een knal, een ontploffing, volgen En bij zoo'n ontploffing wordt kracht ontwikkeld, die, wanneer zij in de open lucht plaats heeft, ongebruikt, dus nutteloos verloren gaat.

Maar wat heeft de mensch nu gedaan?

Hij heeft er iets op bedacht om die ontploffingen, d. w.z. die ontwikkelingen van kracht, in een kleine ruimte te doen plaats hebben, en wel zóó, dat hij ze willekeurig kan te voorschijn roepen en ze dan ten eigen nutte kan aanwenden.

Voila!

Hij heeft het benzine-luchtniengsel en zijn ontploffingskracht aan boeien gelegd en aan zijn wil ondergeschikt gemaakt.

SPIJKER DUBBELE PHAETON (met Amerikaansche kap.)

Een „gevaarlijk" iets heeft hij daardoor in iets „nuttigs" omgezet.

De mensch, de werktuigkundige, heeft dit ontplofbare mengsel naar een cylinder geleid, waarin zich een zuiger heen en weer kan bewegen, en laat nu telkens door middel van een elektrischen vonk de met benzinedamp verzadigde lucht ont¬

ploffen. Zulk een ontploffing geeft dan een duw tegen den zuiger, die zich dan in den cylinder naar voren beweegt. Zorgt men er voor, dat de zuiger weer terug komt, dat er dan wéér een

SPIJKER LANDAULET-LIMOUSINE (kap open.)

ontploffing plaats heeft, en men herhaalt dit. voortdurend, dan krijgt men een opeenvolging van krachtsontwikkelingen, door middel vau welken men — wanneer men het andere uiteinde van den zuiger aan een werktuig verbindt — b.v. d« wielen van een voertuig in beweging kan brengen.

Dit is in ruwe trekken de werking van een explosie-motor. Natuurlijk wordt het mechanisme in werkelijkheid, door allerlei eischen der praktijk, veel ingewikkelder, maar wanneer meu dit algemeene denkbeeld vasthoudt, dan weet men toch hoe zoo'n motor werkt.

Men heeft nu zulk eeii motor in een ijzeren raam

SPIJKER-LIMOUSINE.

bevestigd, dat op wielen staat, en op dat raam het bovenstel van een rijtuig gezet.

Sluiten