Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

416

DE VRIJDAGAVOND

toon. U zult de derde zijn bij het gebed! Hij verdween — de dandy werd vervuld door een vagen schrik, zelfs zijn kapsel vergetende bij de geheimzinnige bedreiging van dat angstaanjagende gesis.

— Wat bedoelt U? nep hij.

— Ik bedoel, zei Manasseh weer bij de deur verschijnend, dat sedert de wereld werd geschapen, slechts twee mannen hun kleeren

komen waarop alleen maar de lijkenwasschers uw toilet zullen maken. In eenvoudig wit zullen zij u kleeden en de duivel zal nooit weten welk een dandy gij waart.

— Maar wie bent u, dat ik u geld zou geven voor de synagoge? vroeg de dandy boos. Waar, zijn uw geloofsbrieven?

— Hebt u mij teruggeroepen om mij te beleedigen? Zie ik eruit als een schurk? Neen,

„Wat zal het nieuwe jaar ons brengen?" Oorspronkelijke teekening voor „De Vrijdagavond" van J. H. Bedding.

meenamen naar de andere wereld. Een was Korach, die door de aarde werd verzwolgen; de andere was Elias, die ten hemel werd gedragen. Het is nog al duidelijk in welke richting de derde zal gaan. De latente snaar van bijgeloovigheid trilde onder Manasseh's handige aanraking. — Verheug u, o jonge man, in uw kracht, vervolgde de bedelaar, maar er zal een dag

berg uw beurs maar weg. Ik heb uw onrein goud niet noodig. Laat mij heengaan. Gaandeweg het Manasseh zich overhalen tien sovereigns aan te nemen. — Terwille van uw vader, zei hij, ze in zijn zak stekend. Het eenige dat ik terwille van u zal aannemen zijn de kosten van mijn rijtuig. Ik moest per post hierheen komen en de synagoge moet er niet bij te kort komen.

Beau Belasco voegde er verheugd het extrageld bij en ging weer voor zijn spiegel zitten, met aangename gevoelens in zijn verwaarloosd geweten.

— U ziet, merkte hij op, half verontschuldigend, want Manasseh bleef nog steeds dralen, men kan niet alles doen. Men heeft al zijn tijd noodig als men een Prins der Dandy s wil zijn.

Hij wuifde met zijn hand langs de muren, waar kleerenkasten stonden.

— Mijn buckskin kniebroek is het resultaat van negen maal maatnemen. Ziet gij wel hoe ze past?

— Zij doet uw uitmuntende reputatie niet veel eer aan, zei Manasseh openhartig. Beau Belasco's gezicht werd bleeker dan zelfs bij de gedachte aan aardbevingen en duivels.

— Ze sluit als een bus om mij heen, hijgde

hii-

— Maar is zij wel geheel volgens de mode? vroeg Manasseh. En ik herinner mij stellig de geel katoenen pantalons al verleden jaar m de mode gezien te hebben.

— Mijn kleermaker zei, dat zij van een specialen snit waren — het is een model dat ik m de mode breng, ruim in de knie, om te dragen bij hemden met strooken. Manasseh schudde ongeloovig het hoofd, waarop de fat hem smeekte zijn kleerenkasten door te zien en opzij te leggen, datgene wat niet origineel was of volgens de laatste mode. Na lange aarzeling stemde Manasseh toe en legde eenige dassen, hemden, pruiken en costuums opzij uit de onmetelijke verzameling.

— Aha! dat is dus alles wat u kon vinden, zei de fat opgeruimd.

— Ja, dat is alles, zei Manasseh treurig. Alles wat ik kan vinden dat met uw reputatie overeen komt. Hieruit spreekt de man van beschaving en genie; de rest zijn slechts opgeschikte prullen. Iedereen zou ze kunnen dragen.

— Iedereen! hijgde de arme fat, tot in het diepst van zijn ziel getroffen.

— Ja, ikzelf zou ze kunnen dragen.

— Dank u! Dank u! U zijt een eerlijk man. Ik houd van eerlijke critiek, als de criticus er niets bij heeft te winnen. Ik ben zeer blij, dat u zijt gekomen. Deze vodden zal ik mijn kamerdienaar geven.

— Neen, waarom ze te geven aan den heiden? vroeg Manasseh met een plotselinge inspiratie. Laat mij ze verkoopen ten bate der synagoge.

— Als u het niet te veel moeite veroorzaakt!

— Is er iets dat ik niet voor den Hemel zou doen? zei Manasseh beschermend.

Hij wierp plotseling de deur van een aangrenzend vertrek open en ontdekte den woedenden kamerdienaar, die op zijn knieën lag,

— Breng dit naar beneden, mannetje, zei hij rustig en de kamerdienaar was maar al te blij, dat hij zijn verlegenheid, bij het luisteren betrapt te zijn, kon verbergen door met een armvol satijnen vesten naar beneden te loopen.

(Wordt vervolgd).

GEDRUKT BIJ

FIRMA J. A. BOOM - HAARLEM

Sluiten