is toegevoegd aan je favorieten.

De vrijdagavond; joodsch weekblad jrg 9, 1932, no 9, 27-05-1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAISON JÉPÉ

CORN. SCHUYTSTRAAT 40

SPECIAAL HUIS HANDSCHOENEN - KOUSEN

I ADRES- I

VERANDERINGEN

gelieve men steeds voor WOENSDAGS 12 uur op te geven er> daarbij ook het oude adres te vermelden, aan

de Administratie van DE VRIJDAGAVOND v- Eeghenstraat 189 AMSTERDAM TEL 25243

J-J.WORMGOOR

ROERSTRAAT 101 TELEFOON 22508 ^eft FLATWONINGEN te huur aan de Cliostraat (haltelijn24), vanaf ƒ1200.- per jaar, inclusief centrale verwarming en warmwatervoorziening.

ZONDER

VRIJDAGAVOND GEEN SJABBOS

Bouwbureau REYNHOUDT-VAN DER HART

Kantoon NIc. Wltsenkade 5 • Amsterdam • Telef. 31842.

MODERN INGERICHTE FLATS,

gelegen aan de Parnassusweg, Stadionkade en Watteaustraat (aan lijn 24, halte Sportpark), bevattende 5 tot 8 kamers. Huurprijs vanaf ƒ840.— per jaar.

Zie de foto's en beschrijving in ons nummer van 11 December.

HEBT U den achtsten jaargang reeds laten inbinden??

IWij hebben daarvoor zeer fraaie PRACHTBANDEN beschikbaar ad ƒ 1.50 per band. Deze banden zijn uitgevoerd in donkergroen linnen en met goud diepdruk geornamenteerd. Een jaargang van „De Vrijdagavond" in deze banden gebonden, vormt een sieraad voor Uw boekenkast. DE ADMINISTRATIE Amsterdam, v. Eeghenstr.189

f F. SINEMUS

Leidschestraat 20-22 AMSTERDAM C.

Overhemden

naar maat vanaf f 8.50 Prima Coupe - Eigen Atelier

Naamlooze Vennootschap

Timmerfabriek en Trappenmakerij

>,DE MERWEDE"

Oud-Diemerlaan 20-22 - Telef. (Amsterdam) 53044

DIEMEN (Oost)

L.I.VEIT&ZN.

Arastelveenscheweg 976 - Teler. 25441

ZUIVERAARS VAN GEBOUWEN

Voor absolute verdelging »an alle onrein en larven wordt ingestaan, - Correcte behandeling. Slipte geheimhouding. — Vraagt prijs

Zeg mij wat gij leest, en ik zal U zeggen wie gij zijt.

Het intellectueele Jodendom leest

„DE VRIJDAGAVOND"

GIJ DUS OOK

?

Nieuwe PLYMOUTH

Automobielen te huur, met of zonder chauffeur. Type '32 - Free-Wheel systeem.

Per dag ƒ 15.—, met in begrip van olie en benzine.

alsmede voordeel!ge week-, maand- en jaarconditiee.

Te bevragen: HOOG EWEG 19 >

boek en ingang Breedeweg. M. L. HARTOG

Peelt & (llnnnpiihiirn -