is toegevoegd aan uw favorieten.

Op de hoogte jrg 2, 1905, 01-01-1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De „Club de Tien".

Deze »Club de Tien« is een verzameling jonge schilders in het Gooi, die zich aaneengesloten hebben om hunne belangen te bevorderen, en daartoe Tentoonstellingen van hun werk organiseeren in de verschillende plaatsen van ons Vaderland.

Dit is in korte woorden het doel dezer Club.

Jhr. .1 Snoeck

Nadat een dertigtal jaren geleden Albert Neuhuijs en Anton Mauve Laren »ontdekt« hadden, en daarmede den grondslag hadden gelegd voor de school »de Larenschec die thans den roem van Nederland tot in het verste Westen verkondigt, zijn de schilders in het Gooi als het zand deizee geworden, 's Zomers is Laren's Brink als een Parijsche Boulevard en bij Jan Hamdorff is 't als in

door H. M. Krabbé.

Auo. Lu Gras

Café de la Paix. Men hoort daar alle talen klinken doch vooral Engelsch en Amerikaansch worden 't meest gesproken, een enkele maal wordt men verrast door de zoete klanken onzer moedertaal voor zoover het getuf van voorbijsnorrendc automobielen en de hoornsignalen deiwielrijders onze ooren niet verdooven. De boeren-

G. W Van Blaadbbbn.

j. Gebhaed.

kinderen zeggen »good bve« en kijken heel niet verbaasd van de magere »missen«, terwijl de waanzinnigste kleedij als van zelfsprekend wordt goedgevonden. Komt men in een binnenhuis, dan zetten de bewoners zich op de schilderachtigste wijze en blijven alsdan onbeweeglijk, en buiten versteenen de boerenvrouwtjes. als zij kleeren ophangen, koolsnijden of de geit voeren.

1 )