Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

°IT TIJDSCHRIFT VERSCHIJNT °p DEN 1sten VAN DE MAAND

APRIL 1914

ADVERTENTIËN UITSL. D. BERREKlOUW AMSTERDAM OVERTOOM 504 TEL. Z.2979

geïllustreerd maandschrift

MET GRATIS BIJLAGE „VGDR ONZE JEUGD" REDACTIE EN ADMINISTRATIE KL0KHUI5PLEIN 5 HAARLEM EN DAMRAK 98 AMSTERDAM

PRIJS PER JAARGANG f!5._ DRUK EN CLICHÉ'S VAN JOH. ENSCHEDE

FRANCO PER POST ,6.15 EN ZONEN TE HAARLEM

BUITENLAND EN KOLONIËN „8._ PAPIEREN VAN PPROOST EN ZOON TE

L05SE AFLEVERINGEN „ 1._ AMSTERDAM

Mr. A. E. J. Baron VAN VOORST TOT VOORST.

commissaris der koningin in de provincie noord-brabant.

Sluiten