is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in de Vereenigde Nederlanden voor den jare ..., 1818 [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34© S C h O' O k N i E U w s:

.. Bij het. open en der naambiljetten, is ge» bleken, dat de Schrijver van het mei goud .bekroonde ..ftuk was h. kremer, Schoolonderwijzer te Zuidhorh, < dezelfde j die ook reeds in 181Ö eenen Gouden Ecrcpenning .-ontving-voor. zijne toen bekroon-* de Prijsverhandeling over de .oorzaken der , ■niettegenflaande den voortgang der Schooiver* betering, voortdurende Zedeloosheid onder, de Jeugd) en de.Schrijvers van de beide andere ftukken, k. h. Gelling, Schoolon* derwijzer te Boertangeen j. g. rijkens, Schoolonderwijzer te t0^ehe; ■ Gaarne , had , de .:Commisfie gewensch'ft ook omtrent het eene op. de. befchrijving der Stad Groningen, ingékomené Stuk, on-i der de zinfpreuk: Mén moet de kinderen beter dan wijzer achter laten;, een even gun-: ftig oordeel te kunnen vellen, dan, hoe zeer hulde doende aan den ijver : en de. vlijt des Schrijven,-hebben échter, al. debeoordeelaars eenftömmig van i gevoelen geweest, dat dit ftuk te onvolledig was^ om zoo gedrukt te worden, en te veel gebreken, zoo wat de zaken, als wat den ftijl en de taal betreft, had, om er, zonder eene geheele omwerking, iets goeds van te kunnen maken, k - .

De Commisfie van Onderwijs heeft duü dezen Schrijver tijd willen geven zijn op-ftel cn zijne kaart té verbeteren, (te welken einde hij dezelve, met opgave der eerfte of laatfte woorden,van zijn ftuk, kan terug doen halen) cn anderen tevens in dc gelegenheid willen ftellen, om hunne krach-* ö - ..... tea