is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in de Vereenigde Nederlanden voor den jare ..., 1818 [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

342 SCHOOX.NIEU w-s.

(xRONmGEN den .28.. Maart 1818. — De Schoolonderwijzers-Gezelfchappen in het eerfte District dezer Provincie hielden, volgens gewoonte, hier wederom heden hunne plegtige algemeene jaarlijkfche Vergadering, in de groote Gehoorzaal van het Groninger Gymnafium. — Dezelve werd met een gepast vokaal cn inftrumcntaal muzijk begonnen, eenige malen afgcwisfeld en gefloten, cn vereerd met de tegenwoordigheid van de Commisfie van Onderwijs, de Stedelijke Schoolcommisfic cn Afgevaardigden nit meest al de Schoolonderwijzcrs-Gezelfchappen dezer Provincie.

De Schoolopziener van het District, Mr. th. van swinderen, opende dezelve met eene korte redevoering over het belang van hei beoefenen der Aardrijkskunde in onze lagere Scholen, en de wijze waarop dezelve daar moet worden onderwezen, las bij het flot dcrzelve het hier boven geplaatfte Programma voor, en ftelde de uitgeloofde eerepenningen, gratificatiën en zilveren tabaksdoos ter hand aan de Onderwijzers h. kremer, j. g. rijkens en aan een afgevaardigden van het Schoolonderwijzers-Gezelfchap van het zesde District, voor den Onderwijzer k. h.

gelling.

Daarna maakte zich als fchrijver van het best gekeurde fchrift bekend s. heu-

- kers ^