is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1865 [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigten.

GMSOlVMlVGJEJir. I Distr. Jlir. Mr. H. >¥. Trip, te Groningen. GRONINGEN. De betrekking van hoofdonderwijzer der Openbare school der eerste klasse in de Visscherstraat vacant. Maart 1865.

II Distr. C. Stütnelinnh, te Westerzand. LEEK. Den 27 Mei j. 1. had in het Gemeentehuis het

vergelijkend examen plaats voor de betrekking van hoofdonderwijzer der Openbare school. Naar aanleiding hiervan is uit de 24 opgekomen sollicitanten het volgend zestal opgemaakt , en zijn, naar orde der behaalde punten , op de voordragt geplaatst: E.B. Mulder, A. Meijer , TJ. A.van Oosten, hulponderwijzers te Groningen, Beerta en Oostwold; E. Clason, hoofdonderwijzer te Ezinge; R. W. Keizer en P. Winterwerp , hulponderwijzers te Groningen , de laatste met het lot tegen T. Bouwman , hulponderwijzer te Groningen. Bij besluit van den Raad, d.d. 7 Junij , is uit dit zestal benoemd Egbert Clason.

STROOBOS, gemeente Grootegast. De hoofdonderwijzer der Openbare lagere school W. Rosingh , als zoodanig benoemd te Twijzel, gemeente AcUkar spelen, heeft op zijne aanvrage eervol ontslag bekomen, ingaande den 1 Junij. De sollicitanten naar de opengevallen plaats zijn door aankondigingen in de dagbladen opgeroepen.

III Distr. «/. W. van JRoijen , te Kantens. EPPENHUIZEN, gemeente Kantens. De Openbare school

vacant. Febr. 1865.

X Distr. JB. MSranstna , te Groningen. TEN POST, gemeente Ten Boer. Op den 10 Mei j, L