is toegevoegd aan uw favorieten.

De Hollandsche revue jrg 29, 1924, no 18

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REVUE DER" TIJDSCHRIFTEN

751

Tijdschr. voor R. K. ouders en opvoeders; 6de jg., September nrs.

Een paed. vertelschets: Zijn zuster wordt vervolgd. Kinderziekten van dr. D. A. F. Jansen komt op tegen de negatie van Brave Hendrikken en Zoete Maria''s. Theo Bosman heeft het over Gebrekkig denken bij kinderen. Een uitv. Boekennieuws besluit de nrs.

School met den Bijbel; 22ste jaarg., September nrs.

Emous schrijft over het weggeworpen geld bij' het uitgebreid onderwijs, dat thans voor een groot gedeelte bevolkt wordt door leerlingen die dat onderwijs niet kunnen verwerken in Hoe komen we er af? Ja, hoe? 't Mes er in. J. Lens neemt in Uit het regeeringsver-

HET JUBILEUM VAN DEN HEER LOD. v. DEIJSSEL.

K. J. L. ALBERDINGK TH1JM bereikte 22 Sept. den leeftijd van 60 jaar. Een laatste foto van VAN DEIJSSEL toen hij uitrustte van een wandeling door den Haarlemmerhout.

Het Kind; 25ste jg., nrs. 18 en 19.

Een voornaam, gedegen, gedocumenteerd art. van D. L. Daalder over Over vereering tijdens de puberteit. De red. — prof. Gunning — geeft: De ontw. van den kinderlijken leeslust; 't sluit goed aan bij Daalders enquêtestudie. Sylvam de Rouck schrijft over Marginalia bij de kinderspelen.

slag^ de verslagen der insp. onder handen. Men weet, dat de onderw. insp. bekend staat als benoemd door de diverse partij groepen, of speciale protégé's van den minister, en als zoodanig dan ook niet meer het ambtelijk gezag en ontzag heeft als voor 1920. Zoo citeert de heer L. ;

G O' u d a. ,,Nog te weinig troffen wij in de hoogere klassen boeken aan met slechts een