is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-08-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

761

Sehoolberigten.

Districta-Scl)ooiopziener met* medewerking van de Heeren Hardeman en Arboes , openbare onderwijzers te Helvoetsluis en Geervliet. Van de 18 sollicitanten, die zich hadden aangemeld waren er 10 opgekomen. Op het zestal werden geplaatst; H, Hagen, hulponderwijzer te Dordrecht;B. j. Groeneveld , hulponderwijzer te Sliedrecht; D. A. van der Zande , hulponderwijzer te Nijmegen; J. A.H. Braakman , hulponderwijzer te lihenen; A. Doeleman , hulponderwijzer te Schiedam, en H. J. Garvelink, hulponderwijzer te Botterdam. Door den Gemeenteraad werd , in zijne vergadering van 1 Augustus tot openbaar onderwijzer benoemd de Heer van der Zande voormeld , hulponderwijzer te Nijmegen.

x & © ns ss m & & ïïj 4 m n.

lïistr. I—IV.

AMSTERDAM. De Gemeenteraad heeft, in zijne zitting van 30 Julij 1873, aan Mejufvrouw A. Sepp , op haar verzoek , eervol ontslag verleend als tweede hulponderwijzeres aan de Openbare scholen voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs der eerste klasse , voor meisjes ; voorts benoemd tot derde hulponderwijzeressen aan de Openbare armenscholen Mejufvrouwen A. H. P. Stoffers , C. J. Brouwer, V. Elkon , S. J. Degenhardt , S. Lissaur , H. CLub , H. L. Buchholtz en A. de Vries ; tot tweeden hulponderwijzer aan de Openbare armenscholen N. B. GRonleman , en tot derde hulponderwijzers aan dezelfde scholen i J. C. Schreuder , F. H. Stroothenke , W. H. Bron*-' horst, A. van der Zee, A, Koning en P. J. Overberg-