is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-12-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolherigten,

III MiMr. Mr. G. tv**» Tè«nhovt>»* ,

te Amsterdam.

OUDER AMSÏEL. Aan de Openbare school eene tweede hiüponderwijzersplaats vacant. Sept. 1872.

UITHOORN. De betrekking van hulponderwijzer aan de Openbare school van gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs vacant. Oct. 1872.

! v Miatr. Mr. W. S. ,M. vnt» Waterav&aot Van <iei' f»Mvht, te Amsterdam.

MUIDEN. Eene hulponderwijzerspiaats vacant. Mei 1873. NAARDEN. Aan de Openbare school twee hulponderwijzersbetrekkingen vacant. April 1873.

\ mmtv. «ir. fomtema, te Haarlem.

HAARLEM. Bij beslnit van 19 November j. 1. heeft de Raad dezer gemeente tot derde hulponderwijzers benoemd: op de Tusschenschool, J. A. Kok , hulponderwijzer te Heemstede; op de Stadsschool (letter C), J. Nierop, hulponderwijzer te Zaandam; op de Stadsschool (letter D), H. J. Knobbont, hulponderwijzer te Bcusichem. De twee eerstgenoemden zullen hunne betrekking den eersten Januarij e. k. aanvaarden; de laatstgenoemde is bereids den eersten December j.1. in functie getreden.

HEEMSTEDE. Aan , de Openbare lagere school is eene betrekking van hulponderwijzer vacant; jaarwedde ƒ 400.

VELSEN. Op 19 November j l. had te Zandpoort het vergelijkend examen plaats voor de nieuw opgerigte tijdelijke hulpschoo! (art, 20 der wet) op de Heide onder