is toegevoegd aan uw favorieten.

De Hollandsche revue jrg 29, 1924, no 22

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

924

DE HOLLANDSCHE REVUE

KNAPPE BROER.

Wie is zoo knap als groote broer? hij doet zoo menig goocheltoer en weet, hoe raar 't er soms voor staat, gewoonlijk toch voor alles raad.

Hans ziet erg tegen broer-lief op ; hij komt hier met een paardekop, die van zijn Blesje is; — o wee — hij brengt het arme dier ook mee.

Broer kijkt bedenk'lijk 't ventje aan; ■— ik weet niet of het wel zal gaan, want 't is een heel groot ongeluk... je arme Bles is vrees'lijk stuk!

Hans' lipje trilt, er komt een traan, maar dan is 't met 't geplaag gedaan! — neen Hans, ik zei 't maar voor de grap, 'k geloof, dat ik het nu al snap!

Laat 't paard maar hier in 't hospitaal; ik weet wel raad voor deze kwaal en morgen — is dat niet heel vlug? — krijg jij je Bles gezond terug!

HERMANNA.

BROER EN ZUS.

Klein Broertje vroeg een koekje. Moe gaf er hem geen meer. Broer kreeg al zooveel koekjes, En vroeg toch steeds maar weer.

Maar Moeder denkt: ,,Als Broertje Zijn maagje overlaadt, Door al die vele koekjes, Weet ik wel, hoe het gaat."

Nu wil Broer eentje nemen, Doch, — Zusje ziet het net. Zij heeft toen gauw den trommel Uit Broer's bereik gezet.

Nu zet zij Broertje naast zich En zegt: „Jij stoute Baas, Ik zal je wat vertellen En wel — van Sinterklaas.

Weet hij dat je wil snoepen, Wat doet St. Nic'laas dan? Hij neemt je in een zak mee! Wat zeg je daar wel van?"

Daarvan is Broer geschrokken. Hij roept: ,,'k Zal 't nooit weer doen !" Broer houdt woord — tot belooning Krijgt hij veel in zijn schoen.

H. v. D.

RAADSELOPLOSSINGEN UIT HET VORIG NUMMER.

Muggebeet — m — put — regen — leugens — breed — een — e — e — ets. Kraanvogel.

Broedertje — bier — iris — boot — bede — kade — mees — rijst — Otto — soja — twee.

Makreel — m — aas — beker — Naarden — krent — den — 1.

Seismograaf — gries — maag — sofa.

De letter h.

RAADSELS.

Ik besta uit 10 letters en ben een bloem.

een 10, 8, 2, 3 is een kuil met water,

een 1, 2, T, 6 is een dier,

een (i, 5, 3 is speelgoed,

een 10, 4, ü zit in sommige vruchten.

Mijn geheel bestaat uit 7 letters en ik ben een werktuig.

X is een medeklinker, een X X X is een vaartuig, een X X X X X kan prettig zijn. XXXXXXXis een spel. een X X X X X behoort tot het huisraad, een XXX duurt kort.

X is een medeklinker.

Welk woord kunt ge hieruit maken? natinosaslic

Ik ben een lekkernij en besta uit 9 letters.

! is een medeklinker

eHZ|Z_| duurt kort

l_ is een soort stof

Je | _J_| vormt een deel van ons hoofd

is een jongensnaam

ecnl is een gewicht

is een klinker is ook een klinker een ^ | siert onze wanden.

Mijn geheel bestaat uit 10 letters en je lust me o, zoo gaarne, een X • • • krijgen we allen gaarne

. X • • 's een kleur de . . X • 's een vrucht de ... X is een rivier

. . X • 's een meisjesnaam

. X • • zijn verbazend vlug een X • • • hoort men gaarne de . X • • is een hemellichaam een . . X • 's van rnetaal een . . • X is een deel van iets.

Correspondentie, inzendingen, oplossingen aan de Redactie van „Ons Eigen Revue'tje", Huddekade 2, Amsterdam.