is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigten.

king van hoofdonderwijzer aan de Openbare school (art. 20). Vijf sollicitanten namen er aan deel. Op de voordragt werden geplaatst L. Achterberg , hoofdonderwijzer, wonende té Ochten; H. Slothoubeb, hulponderwijzer te Valkenburg, en A. Güikink , hulponderwijzer tè Deventer. Dooiden Raad is benoemd H. Slothoüber.

OOSTEEHOUT, gemeente Valburg. G. Gaasbeek , hoofdonderwijzer aan de Openbare school (art. 20) is benoemd tot hoofdonderwijzer aan de Openbare school (art. 20) te Kootioijk, gemeente Barneveld.

VIII Distr. Mr. A. Pijnacker MMarMjh ,

te Tiel.

ZÜILICHEM. Het vergelijkend examen voor de betrekking van hoofdonderwijzer der Openbare school is op 15 April j. 1. door den Schoolopziener gehouden. Daaraan werd deelgenomen door 11 sollicitanten. Op de voordragt werden geplaatst J. J. H. Bokhorst, te Dordrecht; B. H. Schubing, te Verwolde; A. L. C. van der Baan, te Alblasserdam, en ST. Kouwenbeeg, te Oudekerk a.ld. IJssel. De Raad heeft, in zijne vergadering van 27 April, den eerst voorgedragene J. J. H. Bokhoest benoemd.

II Distr. a. MaenH, te 's Gravenhage.

RIJSWIJK. De Openbare school vacant. April. 1871.

IV Distr. a. A. MP. Voeberffn , te heiden.

KAAG, gemeente Alkemade. Op 11 Mei j.1. werd dooiden Schoolopziener, in tegenwoordigheid van het Gemeentebestuur het vergelijkend examen afgenomen ter vervulling der betrekking van hoofdonderwijzer aan de Openbare school