is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

hunne eigen kinderlijke woorden en tot zijn geruststelling wil ik er wel bijvoegen , dat zij ook hebben leeren bidden en wel op een wijze, zoo als een moeder, die gevoelt wat bidden is , dit alleen aan haar kinderen leeren kan.

Wat het spreekwoord betreft „van den hond, die geslagen moest," welke reden zou ik daartoe hebben gehad ? Ik was nooit te Eindhoven en ken er niemand; dus ook den Heer V. niet. Wat zou mij genoopt hebben een stok voor hem te zoeken ? Ik heb een beginsel besproken en niets zal mij aangenamer zijn , dan met anderen daaromtrent van gedachten te wisselen ; ik ontzeg echter aan iedereen het recht, onedele bedoelingen bij mij te veronderstellen.

Dat Goeverneur den laatsten tijd in zijn lieve versjes nu en dan wel wat los over den vorm is heen gesprongen, is mij niet onbekend ; ik zelf heb er hem in dit tijdschrift bij het aankondigen zijner werkjes op gewezen. Ik had voornamelijk op hem het oog, toen ik schreef; „Hebt gij daarom zoolang reeds zooveel voortreffelijks geleverd , op dat men nog niet zou inzien, wat onderwerpen zijn voor kinderpoëzie ? "

Ik heb , naar aanleiding van het boekje van den heer V., de in mijn oog „ ellendige versjesopzeg- en afschrijfgewoonte " gehekeld en ik meen te hebben aangetoond, dat die niet wordt gerechtvaardigd door den inhond van de besproken „gedichtjes," terwijl ik op den vorm van sommigen dezer m. i. gegronde aanmerkingen heb gemaakt. De heer G. had op degelijke gronden moeten bewijzen, dat de bedoelde gewoonte is aan te prijzen; hij had moeten aantoonen , dat de voorbeelden, die ik heb geciteerd , ten onrechte door mij zijn afgekeurd. Dat heeft hij niet gedaan. Hij vond het gemakkelijker mij bij een Droogstoppel te vergelijken. Stijn beklag over de martelaar-onderwijzers en de martelaar-kinderen in de nieuwejaars- en verjaarbrief-schrijfperiode heelt