is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 13]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigten.

C. Thewes alhier opgeheven. In hetzelfde lokaal is evenwel eene gelijke school geopend door Mejufvrouw C. C. M. "Walter, nadat hare stukken door Burgemeester en Wethouders waren gezien en in orde bevonden.

VII SSis4r. A. M. van Woortltnijsen,

te Nijmegen.

ANGEREN, gemeente Bemmel. De Openbare school vacant. Oct. 1871.

HUÏSSEN. Op 14 November j.1. had het vergelijkend examen plaats der sollicitanten naar de betrekking van hoofdonderwijzer aan de Openbare school voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs. Van de vijf sollicitanten namen er vier aan het examen deel. Op de voord ragt werden geplaatst: S. A. van der Kolef , van Hiltég'ersberg; J. J. Wijtenburg, van Leiden, en G. T. Boskamp, van Boxmeer. Door den Raad is benoemd J. J. Wijtenbdrg.

HUISSEN. Eene der twee Openbare scholen vacant. Julij 1871.

KESTEREN. De Openbare school vacant. Oct. 1871. ZETTEN, gemeente Valburg. De Openbare school vacant. Oct. 1871.

VIII Diatr. Ir. A. Pfjttachev MSova'ijïi, te Tiel.

NEDERHEMERT. De Openbare school aan de zuidzijde vacant. Nov. 1871.

TUIL, gemeente Haaften. De Openbare school vacant. Oct. 1871.

X Bistr. JF. SS. W. Sittijpers, te Nijmegen. NEERASSELT, gemeente Overasselt. De Openbare school vacant. Aug. 1871.