is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 8]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7/(3' Schoolberigten..

IV Distr. k. l. kxuppell.

TEXEL- Eene bijzondere middelbare school, aan den Burg, vacant. Mei 1334-

SINT MAARTEN vacant. Julij 1834PETTEN vacant. Julij 1834-

V Distr. j. dozij.

HOORN. Door het vertrek van den onderwijzer A. Alders naar Leeuwarden, is alhier eene bijzondere school van de tweede klasse vacant. De Plaatselijke Schoolcommissie, door Hun Ed. Achtb., Heeren Burgemeester en Wethouders, gemagtigd, roept degenen, welke den tweeden rang bezitten, op, om, niet getuigschriften van goed gedrag eD acte van toelating van voornoemden rang, zich, vóór den 13 September aanstaande, aan te melden bij den Secretaris, Mr. jan pan ; wordende de tijd van het vergelijkend examen bepaald op Dingsdag den 16 September, te beginnen des morgens om negen ure.

VI Distr. d. broedelet.

MONMCK END AM. De Stads - Burgerschool vacant. Julij 1834-

VII Distr. a. j. berkhout.

OOST-ZAAN. Door het vertrek van den onderwijzer A. p. meijer, is de openbare school alhier vacant geworden. Behalve eene vrij goede woning en tuin, geniet hier de onderwijzer een jaarlijksch tractemeut van ƒ 200, en als voorzanger ƒ 60. Dc school-

> gel-