is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 12]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112S

BERIGTEN.

A. P. QUAKKELAAR, te Goudswaard"r gezegd Korendijk, (Provincie Zuid-Holland) vraagt een' secondant, dis eene acte kan vertoonen voor de Fransehe taal , en geschiktheid bezit, om met jonge Heeren om te gaan. Men kan op een goed salaris rekenen. Met overlegging der noodige getuigschriften kan men zich ten spoedigste vervoegen met brieven, franco, doch liefst in persoon, bij borèngemelden onderwijzer.

P. WEEDA, te Zuidland, (mede Provincie Zuid-Holland) verlangt een' ondermeester , die tevens bekwaam' is voor de kerkedienst. Brieven franco.

1-N-