is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGELING DER SCHOOLGELDEN.

s

^celiT zal zijn, moet er grootelijks ; door opgewekt of verder door aangemoedigd worden.

In der daad, hoizeer men ook mogte genegen, geweest zijn , om het belang der Schoolonderwijzers zelve te bevorderen, men zoude billijkerwijze zwarigheid hebben moeten maken, om op dusdanige wijze daaraan te werken, zoo niet het belang der jeugd daarin tevens het allermeest betrokken ware geweest. Zelfs is het in de aller-, cerfte plaats bet belangeer jeugd geweest, hetwelk het denkbeeld niet alleen van de lotsverbetering der Schoolonderwijzers, maar juist ook van de maatregelen, welke daartoe gekozen werden, deed ontdaan. Ware het toch ook alleen te doen geweest om aan de Schoolonderwijzers een beter' beltaan te bezorgen en te verzekeren, zoo zoude er ter bereiking hiervan , kortere wegen kunnen gezocht ea weliigt gevonden zijn geworden; maar neen, men wilde niet dit oogmerk een nog hooger doel, liet heil der jeugd zelve, bevorderen, en van daar, dat men juist zulke maatregelen heeft ter. hand genomen , als nu bij de bedoelde Bepalingen zijn vastgefteld geworden.

Weinig moeite moet het dan ook kosten de voordeden aan te wijzen, die de jeugd uit het. in werking brengen dezer maatregelen ftaat te trekken. Veeleer ziet men zich verlegen, van welke zijde zoodanig betoog aan te vangen, daar ecne menigte dier voordeden zich bij het minste nadenken aanbiedt en opdringt. Ten einde echter in derzelver voordragt, zoo veel mogelijk, eenige orde in acht te nemen, zullen wij de vQordeelen, A 3 web