is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1811 [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het district van th. van swinderen.

Plaatfelijke Schoolopzieners zijn in deze Ge* meenten de Heeren: j. poelman te Hark/lede, w. J. schutter té Scharmer, r. van swinderen en s. van bruggen te Colham, a. nanking en j. bakker te Slochtertn,. n. j. schuring te Schildwolde, e. m. renkes en j. kubbe te Helium, h. folkersma te Siddeburen, s. rigter op de Veendijk.

Te ten Post en Garrelsweer zijn de Onderwijzers beide voor reeds dertig jaren gevormd, en van dezulken verwacht men immers niet , hetgeen men van jonge lieden vordert! Beide zijn daarenboven Gaarders en met andere bezigheden bezet; doch beide hebben ook zoons, aan welken zij eenmaal het werk kunnen overgeven. Een zoon van den Onderwijzer te ten Post is de Schoolonderwijzer ebens, thans te Schcemda, van wien ik bij zijn vertrek van Krewert reeds een gunftig getuigenis gaf; en van den anderen examineerde ik voor eenige dagen eenen zoon met veel genoegen in den vierden rang. Het fchoolvertrek van ten Post is goed, dat van Garrelsweer al te donker. Het godsdienftig onderwijs duurt te Garrelsweer een half jaar; terwijl de kinderen te ten Post van het onderwijs van den Leeraar tot hiertoe geheel verftoken zijn.

En zoo kom ik tot TVolterjam. Hoe veel blijdfehap geeft het mij niet, dat ik ook hier, wat het onderwijs betreft, zeggen kan: het einde irtont het -werk, daar in der daad reinders, en om de inrigting zijner fchool, en om de kweekeiingen, die hij reeds aan liet fchoolwezen lever-